Mega aanklacht tegen de staat – Dr. Reiner Fuelmich

mega-aanklacht-tegen-de-staat-–-dr.-reiner-fuelmich

24-10-20 02:11:00,

Deze aanklacht behelst het aanklagen – ook de Staat der Nederlanden – van alles regeringen die de coronamaatregelen, lockdowns en PCR testen hebben gebruikt om hun macht te consolideren.

Luister 5 minuten naar Dr. Reiner Fuelmich en hoe hij dat gaat doen.

Hij zegt waar het op staat en refereert aan enkele uitspraken van de WHO en artsen in opstand. De zoegnaamde pandemie is het equivalent van een normale griep (WHO), lockdowns zijn afkeurenswaardige maatregelen, die verpaupering en ondervoeding tot gevolg zullen hebben (WHO) en de PCR-test die willens en wetens door de machthebbers wordt misbruikt om de schijn van een pandemie op te houden. Het einddoel is totale wereldheerschappij en een ruimingsoperatie die daar op volgt.

Hij eindigt met de volgende opmerking:

“What happened and what continues to happen here is nothing new. In the beginning of the last century, the U.S. Judiciary had to intervene vigourously to stop the massive abuse of power by corporations. At that time the financial industry and the oil companies.”

“My personal legal hero, Justice Louis D. Brandeis at the Supreme Court became the so-called “people’s lawyer” because he got that job done for the people. This time, we will do that. Thank you.”

Hier zijn wij het niet helemaal met hem eens. We gaan even terug in de tijd, de tijd van de ongebreidelde monopolistische macht van Rockefeller’s Standard Oil. Bijna een staat in een staat aan het begin van de 20e eeuw met dermate veel autonome macht, dat het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot er een eind aan te maken. Toenmalig president Theodore Roosevelt was de aanjager van de uitvoering van de Sherman Anti Trust Law van 1890. Monopolies moesten worden gekraakt om de mensen meer (keuze)mogelijkheden te geven en om de kleinere bedrijven overeind te houden. Alles om de prijzen te herstellen naar marktconformiteit.

Op 15 mei 1911 bevestigde het Amerikaanse Hooggerechtshof de uitspraak van het lagere gerechtshof en verklaarde de Standard Oil Group tot een “onredelijk” monopolie in het kader van de Sherman Antitrust Act, Sectie II, welke stond omschreven als volgt:

A Section 2 monopolization violation has two elements:[17] (1) the possession of monopoly power in the relevant market; and (2) the willful acquisition or maintenance of that power as distinguished from growth or development as a consequence of a superior product,  » Lees verder

%d bloggers liken dit: