Rechter verklaart klacht over windturbinepark De Monden niet ontvankelijk – Climategate Klimaat

rechter-verklaart-klacht-over-windturbinepark-de-monden-niet-ontvankelijk-–-climategate-klimaat

24-10-20 09:14:00,

Voorbij wordt gegaan aan de plicht die alle Nederlandse  bestuursorganen sinds 2001 hadden en houden om de EU richtlijnen ter bescherming van mens en milieu uit te voeren. Op alle niveaus, ook gemeenten. Ook ondernemers betrokken bij windparken, initiatiefnemers kunnen zich niet aan deze EU richtlijnen onttrekken.Er is heel veel publiciteit gegenereerd door onze juridische actie bij de civiele rechter, voor het eerst, tegen initiatiefnemers van een windturbinepark. Met die publiciteit en geholpen door raads-en statenleden is het ook onuitwisbaar op de bestuurlijke agenda gezet. Zelfs mevrouw de minister van BZK voelde zich geroepen te verklaren dat volgens haar de EU beschermingsrichtlijnen niet hoeven te worden toegepast, voorafgaand aan de besluitvorming over de Regionale Energie Strategie. Deze publiciteit en bestuurlijke aandacht hadden we niet gekregen als we de schending van de EU richtlijnen hadden laten sudderen in alleen de bestuursrechtelijke kolom, met de voorspelbare uitkomst bij de Raad van State.

Het Democratisch Energie Initiatief, Platform Storm en onze advocaat Peter de Lange hebben ontzaglijk veel inhoudelijke reacties ontvangen. Voor Platform Storm en de mensen in de Veenkoloniën is veel solidariteit gegenereerd. Er is een onomkeerbaar proces ingeleid. Ook in de advocatuur en de wetenschappelijke wereld hebben we veel tongen losgemaakt. We krijgen veel ondersteunende opinies binnen.

Met deze opinies doen we ons voordeel

In het kort geding heeft de rechter zich een inhoudelijk oordeel ontzegd met een legitimering naar de niet ontvankelijkheid op het aspect van  het collectief belang. Die zou voor Platform Storm niet goed zijn gesteld conform de nieuwe regels in het Wetboek van Rechtsvordering. Het gaat erom dat een organisatie naar de rechter kan stappen met een collectief belang, maar dat in de dagvaarding moet uitleggen DAT men een collectief belang heeft.

Dat is gebeurd. Maar de kortgedingrechter heeft een interpretatie dat dit anders geformuleerd had moeten worden.

Met deze interpretatie heeft deze rechter zich formeel weten te verschonen van de inhoudelijke beoordeling ten aanzien van de EU richtlijnen die de Nederlandse bestuursorganen categorisch niet toepassen. De inhoudelijke hoofdzaak van het kort geding is niet aan een oordeel onderworpen door deze rechter in het kort geding van 8 oktober en zijn uitspraak van 22 oktober.

Formeel aanvechten van deze uitspraak is niet aan de orde. Wel het kort geding overdoen of een andere procedure/rechtsingang kiezen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: