“Spoedwet” betekent einde van de rechtsstaat – Viruswaarheid

“spoedwet”-betekent-einde-van-de-rechtsstaat-–-viruswaarheid

25-10-20 04:29:00,

Wet normaliseert “noodtoestand” 

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 23 oktober 2020 – De boete voor illegaal knuffelen met grootmoeder daalde van 435 naar 95 euro. Ook mag de Tweede Kamer zich uitspreken over voorgenomen maatregelen. De minister kan zonder toestemming van het parlement de looptijd met telkens drie maanden in plaats van zes maanden verlengen. GroenLinks ging om. Een vergissing, want ook de omgebouwde wet luidt het einde van de rechtsstaat in.

De regering stuurde het gewijzigde wetsvoorstel op 13 oktober naar de Eerste Kamer. De regeling biedt een juridische basis voor “een samenleving waarin het houden van afstand en andere gedragsvoorschriften van groot belang zijn.” De ministers stellen dat de wet een versterking van de democratische legitimatie betekent en een betere bescherming van grondrechten tegenover de bestaande praktijk. Dat mag zo zijn, maar is de huidige situatie de maat der dingen geworden? Vergeleken met de situatie vóór corona is en blijft het wetsvoorstel een gedrocht dat geen plaats heeft in een democratische rechtsstaat.

Normerende werking

De regering erkent dat de maatregelen “een abnormaal karakter” hebben en buiten crisistijd niet voorstelbaar zijn. De maatregelen hebben volgens haar een normerende werking en zijn bedoeld om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Het is des te opmerkelijker dat de regering geen enkel uitzicht biedt op een einde aan deze situatie. “Niet langer dan noodzakelijk”, is namelijk een rekbaar begrip. Uit de toelichting bij de wet is af te leiden dat deze situatie voor de lange termijn voortduurt. Het tijdelijke wordt daarmee het “nieuwe normaal.”

Criterium

De ministers mogen de bevoegdheden uitsluitend gebruiken “voor zover dit noodzakelijk is ter bestrijding van de epidemie of de directe dreiging daarvan.”  Maar wanneer is er sprake van een epidemie of een directe dreiging? Waar voor de griep een exacte definitie voorligt, ontbeert dit wetsvoorstel elk criterium. Daarmee is er sprake van een epidemie of dreiging daarvan “als de minister dat zo vindt.”

Dit is een ernstige tekortkoming. Wanneer een noodsituatie inperking van grondrechten rechtvaardigt, moet het beleid gericht zijn op een zo spoedig mogelijk herstel van die grondrechten. Het vaststellen van concrete criteria is daarbij onmisbaar. Dat streven naar normaliteit ontbreekt hier. De bevolking wordt met dit wetsvoorstel blootgesteld aan de willekeur van beleidsmakers. Dat past niet in een rechtsstaat.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: