Topman VNG negeert burgers en roept op tot boycot van 5G-webinar van gemeenteraadsleden – StralingsBewust.info

topman-vng-negeert-burgers-en-roept-op-tot-boycot-van-5g-webinar-van-gemeenteraadsleden-–-stralingsbewust.info

25-10-20 04:48:00,

We doen al jarenlang ons best om op een constructieve en goed onderbouwde wijze bij landelijke en lokale overheden onder de aandacht te brengen dat draadloze communicatie wel degelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dat doen we ook bij het Kennisplatform EMV, waarin o.a. de VNG en diverse stralingsbewuste organisaties participeren. We merken dat het lastig is om overheden naar de schaduwzijden van draadloze communicatie te laten kijken.

Geschrokken

Maar we zijn echt geschrokken van hoe de Programmamanager 5G van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) over ons communiceert en hoe hij zelfs een webinar van gemeenteraadsleden over de zorgpunten rondom 5G proactief dringend afraadt.

We vragen ons dan ook af of het daadwerkelijk VNG-beleid is om raadsleden te ontraden om zich breed te informeren. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het VNG-bestuur, met Jan van Zanen als voorzitter, blij is met deze gang van zaken. Uiteraard zullen wij de VNG-voorzitter hierover nog gaan benaderen, maar publicatie van de betreffende e-mails zien wij toch als noodzakelijk om de vele raadsleden tijdig te kunnen bereiken over wat er gebeurt (de Raad op Zaterdag, waar o.a. 5G op het programma staat, vindt namelijk a.s. zaterdag al plaats).

Dit kan toch ook anders? We roepen de VNG en de Programmanager 5G hierbij dan ook op om samen te werken in plaats van meer verdeeldheid te crëeren en raadsleden af te raden om zich breed te informeren.

Initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Gemeenten

Steeds meer gemeenteraadsleden worden zich er van bewust dat 5G niet alleen meer gemak en sneller internet oplevert, maar dat er ook wel degelijk vele keerzijden zijn aan deze nieuwe technologie en de explosieve toename van draadloze communicatie (en straling) overal om ons heen. We juichen het dan ook toe dat gemeenteraadsleden zich breder informeren en met een kritische blik naar de ontwikkelingen kijken.

Drie raadsleden (uit Zeist, Bergen op Zoom en Vught) hebben onlangs de initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Gemeenten opgestart. De initiatiefgroep wil met name de krachten bundelen en zorgen voor meer duidelijkheid over diverse zorgpunten inzake de uitrol van 5G. Zij organiseren daartoe een webinar op 8 november om met collega-raadsleden in gesprek te komen. Aangezien wij van StralingsBewust.info dat een heel goed initiatief vinden, hebben we op 29 september een nieuwsbericht op onze website geplaatst om dit breed onder de aandacht te brengen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: