“Antifa” en het einde van de gecontroleerde oppositie | Door Hermann Ploppa | KenFM.de

“antifa”-en-het-einde-van-de-gecontroleerde-oppositie-|-door-hermann-ploppa-|-kenfm.de

26-10-20 04:25:00,

De geprivatiseerde Fist of the Deep State wordt steeds radicaler hoe minder aanhangers het nog heeft.

Een commentaar van Hermann Ploppa.

Onlangs kon je in een universiteitsstad in Hessen een graffiti in blauw schrift op de muren van huizen lezen: „Danni Verteidigen!“ (Verdedig Danni!). Nu vraagt de gemiddelde burger zich af, welke Danni of Daniel hier verdedigd moet worden. Dan wordt het duidelijk op de niet oningewijden: Hambacher Forst werd afgekort tot „Hambi“ voor het gemak van het terugroepen. Dan zou het net afgeslachte Dannenröder Forst in Midden-Hessen hier als „Danni“ kunnen worden bedoeld. Dit werd in het stadsgebied met een angstige klauw besproeid. De verdediging van de eeuwenoude beukenbossen is een absoluut ondersteunende zorg die door de bevolking breed wordt geaccepteerd. Het feit dat de autolobby een handvol acteurs heeft ingehuurd als tegendemonstranten verandert daar niets aan.

Dezelfde nacht dat de vrienden van de Danni-beuken hun graffiti in grote wanhoop bespoten, werden lichtgladde tegendemonstranten uit bed gehaald met het bevel om de Danni-vrienden in diskrediet te brengen. Met hun tegengraffito op dezelfde plaats instrueerden ze de Dannis, dit keer in het zwart (blauw was waarschijnlijk niet zo gemakkelijk te vinden): „Geweldloosheid leidt tot houteloosheid! Om alle twijfels over het auteurschap van de Danni-vijanden weg te nemen, werd op andere plaatsen graffiti met de tekst „Black Lives Matter“ gevonden. Ik ben niet bekend met de discussies in het Dannenröderverzetskamp. Maar het is zeer waarschijnlijk dat er ondertussen ook mensen zijn geïnfiltreerd die oproepen tot het afzien van geweldloosheid en oproepen tot terreurdaden.

Er is niets nieuws onder de zon, zegt de Engelsman meestal. Er is niets nieuws onder de zon. Zelfs niet de provocateurs die blijven verschijnen. Wanneer een nieuwe, ongekaderde massabeweging zich oprecht verzet en van de oude sporen stapt om een fundamenteel nieuwe wereld te creëren, komen de duistere mannen. Het overweldigende succes van de Burgerrechtenmars in de VS in 1963, de wereldwijde studentenopstand in 1968, de ontwikkeling van de alternatieve cultuur: dit alles schokte de elites. Om de oude militaristische kliek te beschermen ontwikkelde de Amerikaanse geheime dienst CIA een letterlijk dodelijke tegenstrategie: het Counterintelligence Programma, kortweg COINTELPRO. Het pakket maatregelen van de CIA bevat eenvoudigweg alle elementen waaraan de burgerrechtenbeweging van vandaag de dag nog steeds blootstaat.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: