BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS – CSTV

brief-aan-alle-nederlanders-–-cstv

26-10-20 05:07:00,

Beste medeburger,  

Wat een half jaar geleden nog ondenkbaar was staat nu pal voor ons: de Nederlandse rechtsstaat bungelt aan een zijden draadje. Grondrechten en democratie staan op een hellend vlak. Niet vanwege het virus maar door de toenemende overheidscontrole en de desastreuze rol van de media. Voor ‘onze volksgezondheid’ worden wij steeds meer in een keurslijf van regels gedwongen. 

Verbazingwekkend weinig mensen zijn op de hoogte van de inhoud en de vergaande gevolgen van de aanstaande Noodwet (of Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19). Een zeer ingrijpend wetsvoorstel dat ieder van ons direct zal raken. Dit heeft zich sinds WO-II niet meer voorgedaan. De term ‘tijdelijk’ is misleidend. Halen wij hiermee het paard van Troje binnen? In dit voorstel wordt de ‘anderhalvemetersamenleving’ wettelijk (!) vastgelegd en kan een overtreding buitensporig worden bestraft. Ook op vele andere manieren worden onze grondrechten onaanvaardbaar beperkt. We zien overigens wereldwijd een toenemende machtsconcentratie en een sterke inperking van burgervrijheden. Deze ontwikkelingen ervaren wij als zeer verontrustend. Waakzaamheid is geboden.

Op dit moment wordt in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel gedebatteerd en kan het vandaag (8 oktober) in stemming worden gebracht. Het ziet er naar uit dat een meerderheid in de kamer het voorstel (met mogelijk nog enige aanpassing) zal steunen. Gezien de inhoud zou dat verbijsterend zijn.

Omdat de media het goeddeels lieten afweten, voelden wij ons genoodzaakt om u te informeren over de kernpunten van de wet en de concrete gevolgen. Omdat de Noodwet en zes maanden coronabeleid onlosmakelijk zijn verbonden, komen beide in de brief aan bod. Zie hiervoor de bijgevoegde open brief ‘burgers aan burgers’. Wij nodigen u van harte uit om de brief te lezen, en de inhoud ervan met zoveel mogelijk anderen te delen.

Met vriendelijke groet,
Burgers voor Opheldering

De nummers 1 t/m 27 staan voor de bronnen onderaan dit artikel

EEN GRIMMIG WETSVOORSTEL  |  ons land in een ontluisterende situatie

Aanstaande dinsdag 13 en/of woensdag 14 oktober zal het voorliggende wetsvoorstel in de Tweede Kamer worden aangenomen of verworpen. Als een ‘tijdelijk wetje’ gepresenteerd, komt het in de plaats van een onwettig en opgerekt regime van noodverordeningen. Maar halen we daarmee niet denkbeeldig ‘het paard van Troje’ binnen?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: