Het probleem “VIROLOOG”

het-probleem-“viroloog”

26-10-20 01:15:00,

“Professor Doctor” Drosten (RKI) op het hakblok.

Het is een hele klus om een notoire jezuïetenknecht op het schavot te krijgen en hem daadwerkelijk te executeren. Per slot van rekening doet Professor Christian Drosten niets dan gezagsgetrouw zijn dure plicht. Er is in zijn jeugd een stevige basis gelegd. Deserteren gaat niet meer, de “uitverkorenen” ruimen doorgaans hun eigen dissidenten op. Zoals John F. Kennedy enkele weken voor zijn dood nog heeft verduidelijkt – als complotdenker-avant-la-lettre:

Daarom is hij een dankbaar wapen om een volk de stuipen op het lijf te jagen. Met de verstrekte miljoenen van Bill Gates is het geen discussie waar het heen gaat.

Drosten is het voorbeeld voor alle virologen in de wereld. Hij zal worden aangepakt om zijn fraude en bedrog, een eigenschap die feitelijk alle virologen past. Er wordt een gedachte geconcretiseerd met behulp van computermodellen en …VOILÁ …. we hebben een “virus”. Totale oplichting. Verworden tot een nieuw geloof. Vroeger kon je dat nog verbergen maar vandaag niet meer.

Wat voor Drosten geldt, gaat voor bijna alle virologen op. De beroepsgroep is een mega probleem, omdat er van het totale niets van alles wordt gefabriceerd. Van lockdowns en andere idiote bedenksels tot en met vaccinatie c.q. DNA modificering. Deze lui moeten worden omgeschoold tot plantsoenwerkers aan een ketting met kogel.

Deze video ontmaskert RKI charlatan Prof. Christian Drosten en bevat explosieve achtergrondinformatie over de waarschijnlijk meest besproken fraudeur van de Bondsrepubliek. Er is nauwelijks een professor met een dergelijk ernstige tegenstrijdige wetenschappelijke achtergrond….

De achtergronden die in deze zeer explosieve video openbaar worden zijn geschikt om Drosten onmiddellijk af te snijden en hem in onbeduidendheid te laten verdwijnen. Drosten lijkt zich onder andere schuldig te maken aan een bijzonder grove wetenschapsfraude.

Zet nu uw TV uit en bekijk deze video in zijn geheel! Deze 29 minuten zouden beslissend kunnen zijn voor de vraag of we permanent tot slaaf worden gemaakt in de Corona dictatuur of dat we erin zullen slagen het regime omver te werpen en onze vrijheden te herwinnen met deze informatie…

Wij hebben ooit eens een vragenlijstje voor de “viroloog” gemaakt:

“Waar of niet waar?”

  1. Virussen kunnen niet via de huid of ogen binnenkomen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: