De ‘COVID-19-patiënten’

de-‘covid-19-patienten’

28-10-20 08:40:00,

Grofweg zijn er gezonde mensen en patiënten. Een gezond iemand heeft geen ziekte of gebrek onder de leden en zoekt geen medische hulp voor een ziekte. Een patiënt is een persoon aan wie medische, verpleegkundige en paramedische (bijv. fysiotherapeut) zorg wordt verleend. In het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (M.Philippa e.a., 2003-2009) wordt patiënt gedefinieerd als ‘Iemand die medische hulp nodig heeft’. Een ruim begrip want er zijn mensen die medische hulp krijgen en niet ziek zijn en patiënt zijn (bijvoorbeeld verloskundige hulp). Maar in geval van echte ziekten is er wel sprake van patiënt-zijn.

In vrijwel alle gevallen is een patiënt dus ziek en/of hulpbehoevend. Een hulpverlener staat hem of haar, bevoegd en bekwaam, bij en zorgt ervoor dat de klachten of het lijden van de patiënt verminderd worden of overgaan. In de hoop dat de patiënt weer gezond kan worden verklaard.  Soms gaat de ziekte niet over en ontstaat een chronische ziekte.

In het algemeen spreken we dus over een patiënt als deze een acute of chronische ziekte onder de leden heeft: ‘We hebben gisteren een patiënt met een sepsis opgenomen op de intensive care’ (= een acute patiënt) of bijvoorbeeld een ‘hartpatiënt’; een ‘longpatiënt’ of een ‘reumapatiënt (dat zijn allemaal chronische patiënten).

Iemand die zich tijdelijk niet lekker voelt maar daar geen professionele medische, verpleegkundige of paramedische zorg voor behoeft noemt zichzelf niet zo snel een patiënt en wordt ook niet als zodanig gezien. Als ik week verkouden ben ga ik mijzelf geen ‘verkoudheid-patiënt’ noemen of als ik mijn enkel verstuikt heb zeg ik niet dat ik een ‘verstuikte-enkel-patiënt’ ben.  Als ik een keertje hoofdpijn heb noem ik mijzelf geen ‘hoofdpijnpatiënt’ maar als ik daar dagelijks onder lijd en daar medische hulp voor zoek mag dat weer wel. Men zou mij, volkomen terecht, raar aankijken als ik mijzelf patiënt zou noemen met een tijdelijke loopneus of verstuikte enkel. Het correct toepassen van de term ‘patiënt’ vergt dus iets meer dan een tijdelijk onbeduidend ongemak, in ieder geval is er altijd bemoeienis en behandeling door een professionele hulpverlener. 

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: