FRAUDE: De COVID-19 wisseltruc

fraude:-de-covid-19-wisseltruc

28-10-20 10:53:00,

Zoals we al eerder hebben kunnen vaststellen is COVID-19 een dekmantel voor veel “rottigheid”.

Er wordt altijd geprobeerd één oorzaak voor één gevolg te identificeren, maar dit blijft moeilijk als de oorzaak niet is geïdentificeerd (SARS-CoV-2).

Genoemd worden oorzaken als de uitrol van het 5G netwerk, blauwzuurvergiftiging (HCN), milieuvervuiling en besmettelijkheid via aerosolen, etc. In het narratief komt nergens voor, dat er wel eens andere of verschillende oorzaken van COVID-19 zouden kunnen zijn. Eén van de oorzaken is in ieder geval de REGISTRATIE van een scala aan oorzaken onder de naam COVID-19. Niet in de laatste plaats omdat dat geld oplevert en de 12% medische missers conveniërend onder het kleed kunnen worden gemoffeld.

Er kan nog een oorzakelijk verband zijn.

According To CDC Data, It’s NOT COVID-19 Coronavirus That Is Causing All The Severe Lung Deaths

By Bill Sardi

April 24, 2020

Bestudeer onderstaande kaartjes eens nauwkeurig. Deze kaarten laten zien waar de “COVID-19” gevallen zich in groten getale hebben gemanifesteerd. Maar ook waar de meeste gevallen van TBC voor komen. Hieruit zou je twee conclusies kunnen trekken.

(1) De mensen die in deze Staten wonen hebben een verzwakt immuunsysteem, waardoor ze makkelijker TBC of andere longziekten ontwikkelen, of…

(2) Het feit dat de meeste gevallen van longpathologie zich voordoen langs de zuidelijke grens van de VS en rond New York City. In deze gebieden komen de meeste immigranten het land binnen, meestal met slapende of latente gevallen van TBC. TBC kan dus een niet-onderzochte co-morbiditeit zijn die veel sterfgevallen veroorzaakt die wegens de verzekering worden toegeschreven aan het COVID-19 coronavirus.

Als bron wordt het Amerikaanse CDC vermeld.

Longproblemen als TBC en Pneumonia hebben dezelfde symptomatische eigenschappen als COVID-19, zo hebben we gelezen. Immigranten zouden TBC latent mee hebben kunnen nemen, zo wordt gesuggerreerd.

Hoe zou dat in Nederland zijn onder de asielzoekers en immigranten uit “verdachte” TBC gebieden? Inmiddels is bekend, dat de IC’s voornamelijk worden bevolkt door mensen met een niet-westerse achtergrond, waarvan 80% ruim overgewicht heeft. Want ook in ons land zouden dan wel COVID-19 doden hebben gezorgd voor een piek in de sterftecijfers, maar dat is een optische leugen. De percentages laten een heel ander beeld zien: gelijk aan de voorgaande jaren;

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: