President John F. Kennedy de complotdenker..??

president-john-f-kennedy-de-complotdenker.??

28-10-20 01:58:00, X
X President John F. Kennedy de complotdenker..??

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Waar het ons om gaat, met de plaatsing van dit artikel, is de ABSOLUTE DOMHEID aan te tonen, van al die mensen die met ‘complotdenker’-stickertjes rondlopen, om mensen, wiens mening en bevindingen hen niet welgevallig zijn, in een hoekje weg te zetten. Het liefst dat ‘complotdenkers’-stickertje op hun voorhoofden plakken. Wat ze daarbij echter niet zien, is dat ze daarmee hun eigen gebrek aan INHOUDELIJKE KENNIS niet alleen trachten te verdoezelen, maar ook hun GEBREKKIGE VERBINDING MET REALITEITEN aantonen. Het is bijna schokkend om te merken dat ‘complotdenkers-stickertjes-plakkers‘, hun zaakjes TOTAAL NIET op orde hebben, en meteen door de mand vallen, als je hen FEITELIJK vraagt naar essentiële zaken rondom een gebeurtenis, die ook daadwerkelijk een complot IS..! Zij het een officieel verklaarde samenzwering (= complot) of een nog verborgen/niet ontdekte.

Maar wat doen we nu, als het hoofd van de Amerikaanse CIA, Edgar J. Hoover, in 1956 al, waarschuwde voor een monstrueuze samenzwering, ZO GROOT, dat het individu het gewoon niet kán geloven..!? Kijk hieronder eens naar zijn citaat uit een artikel in ‘Elks Magazine’. Je zou zeggen, dat de CIA, als bewaker van veiligheid in de VS, een dergelijke opmerking van haar directeur, niet zomaar eventjes laat gebeuren, wanneer deze quote géén bodem zou hebben. En het is nogal een uitgesproken tekst. “Het geweten van de Amerikanen, heeft zich simpelweg nog niet gerealiseerd, welk kwaad er in ons midden is geplaatst”.

Overigens is het bijzonder, dat dezelfde CIA, de bedenker is van het woord ‘complotdenkers’.. Dit is in officiële notulen tevoorschijn gekomen, om het woord te gebruiken, als een middel, om kritische denkers bij het moordcomplot op JFK, weg te zetten als niet-realisten.. (HIER) Maar voor hen die nog niet op de hoogte zijn, van het dubbelspel dat de CIA -zeker sinds de dood van JFK- is gaan spelen, is er heel veel materiaal/info aanwezig, om je erin te verdiepen. Vooral de handel in verdovende middelen, is in dit kader bizar, omdat de CIA (delen van? Onderdeel van Deep State?) zijn fondsen verwerft met de illegale handel in drugs. Kijk in dat kader eens naar dit soort publicaties, die al vele decennia het CIA-verdovendemiddelen-complot onthullen..

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: