“Spoedwet” betekent einde van de rechtsstaat – wet normaliseert noodtoestand | Stichting Vaccin Vrij

“spoedwet”-betekent-einde-van-de-rechtsstaat-–-wet-normaliseert-noodtoestand-|-stichting-vaccin-vrij

28-10-20 08:38:00,

Dinsdag 27 oktober is een donkere dag in de Nederlandse geschiedenis. De spoedwet is door de Eerste Kamer geloodst, en de democratie is officieel omver geworpen. De horeca, de zorg, het onderwijs, en onze cultuur krijgen allemaal een (dood)klap in de strijd tegen een virus dat naar alle waarschijnlijkheid alweer is gemuteerd zoals dat gebruikelijk is bij virussen. Slechts enkele politici krijgen buitenproportionele macht om onze vrijheden in te perken.

Hoe het zover heeft kunnen komen in onze “vrije rechtsstaat” is het onderwerp waar wij een volgend artikel aan zullen wijden. In dit blog willen we nog eens de ernst en de effecten van deze wet onder uw aandacht brengen. Mr. Jeroen Pols van viruswaarheid heeft een artikel geschreven dat op 23 oktober op de site van viruswaarheid is gepubliceerd en in kaart brengt wat de effecten van de spoedwet zijn op het terugdringen van onze vrijheid. Met toestemming nemen wij het integraal over.

“Spoedwet” betekent einde van de rechtsstaat – Wet normaliseert “noodtoestand”

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 23 oktober 2020 – De boete voor illegaal knuffelen met grootmoeder daalde van 435 naar 95 euro. Ook mag de Tweede Kamer zich uitspreken over voorgenomen maatregelen. De minister kan zonder toestemming van het parlement de looptijd met telkens drie maanden in plaats van zes maanden verlengen. GroenLinks ging om. Een vergissing, want ook de omgebouwde wet luidt het einde van de rechtsstaat in.

De regering stuurde het gewijzigde wetsvoorstel op 13 oktober naar de Eerste Kamer. De regeling biedt een juridische basis voor “een samenleving waarin het houden van afstand en andere gedragsvoorschriften van groot belang zijn.” De ministers stellen dat de wet een versterking van de democratische legitimatie betekent en een betere bescherming van grondrechten tegenover de bestaande praktijk. Dat mag zo zijn, maar is de huidige situatie de maat der dingen geworden? Vergeleken met de situatie vóór corona is en blijft het wetsvoorstel een gedrocht dat geen plaats heeft in een democratische rechtsstaat.

Normerende werking

De regering erkent dat de maatregelen “een abnormaal karakter” hebben en buiten crisistijd niet voorstelbaar zijn. De maatregelen hebben volgens haar een normerende werking en zijn bedoeld om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Het is des te opmerkelijker dat de regering geen enkel uitzicht biedt op een einde aan deze situatie.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: