‘Brussel van onderuit’ in actie – UITPERS

‘brussel-van-onderuit’-in-actie-–-uitpers

30-10-20 07:29:00,

In vele steden, ook in ons land, komen bewoners in actie om mee vorm te geven aan de omgeving waarin zij wonen. Zij maken deel uit van een steeds groter wordende beweging van onderuit die de top-down benadering van de traditionele, representatieve democratie niet langer pikken. Zij steken zelf de handen uit de mouwen en dat kan leiden tot wijkontwikkeling voor, door en met burgers. Dat kan uitmonden in commonsgerichte activiteiten. Ook in Brussel gebeuren op dat vlak mooie dingen.

CitizenDev

Een groot deel van de Brusselaars heeft geen toegang tot de plekken waar men de beslissingen neemt, verhoudt zich op zijn minst argwanend tegenover de overheid en wordt geconfronteerd met discriminatie. Hoe betrek je deze mensen bij het ontwikkelen van hun wijk? Voelen mensen in achtergestelde buurten zichzelf wel in staat tot een engagement in een burgerinitiatief? Hoe kan je projecten doen groeien vanuit de troeven en dromen van mensen in een buurt? Wat is het belang van een ontmoetingsplek beheerd door burgers? En kun je als professioneel wel verwachten dat mensen zich gratis inzetten voor een wijkproject?

Een handvol terreinwerkers en onderzoekers en een aantal sleutelfiguren gingen met die vragen aan het werk in drie Brusselse gemeenschappen. Dat is het project CitizenDev geworden, waar ook de stadsbeweging BRAL aan deelgenomen heeft, een stadsbeweging die al bijna een halve eeuw ijvert voor een duurzaam Brussel. Bral is officieel erkend als gesprekspartner van de Brusselse gewestelijke overheid en is lid van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, de Gewestelijke Milieuraad en de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud. Dat lijkt allemaal heel officieel en dat is het ook, maar dat belet echter niet dat Bral zich inzet om een cultuur van burgerinitiatief en solidariteit van onderuit te doen groeien. Experimenteren met gemeenschapsontwikkeling van onderuit, dat was ook het opzet van het project CitizenDev.

Drie gemeenschappen

Zij sloegen hun tenten op en gingen aan de slag in drie Brusselse gemeenschappen die verschillend zijn van elkaar, maar toch als gemeenschappelijke noemer hebben dat ze in alledrie inwoners uit een kansarm  milieu bij elkaar brengen. Het gaat namelijk over de Brabantwijk die middenin de Brussels ‘arme sikkel’ ligt en die gekenmerkt wordt door slechte huisvesting, een hoge werkloosheidsgraad en een smeltkroes van culturen die samenwonen zonder elkaar echt te kennen en die zelfs wantrouwig staan tegenover elkaar.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: