The Puzzle of Horror | Door Céline von Knobelsdorff | KenFM.de

the-puzzle-of-horror-|-door-celine-von-knobelsdorff-|-kenfm.de

02-11-20 06:08:00,

Kennis is wanneer de schijn van toeval het licht van de waarheid ziet.

Een standpunt van Céline von Knobelsdorff.

Achter politieke, economische of andere systemen gaan mensen schuil. Het loslaten van het idee van het systeem is de volgende stap om meer impulsen te geven aan de kracht van het individu. Iedereen is hier bedoeld, iedereen kan bijdragen aan het tegengaan van het schadelijke door middel van persoonlijke nieuwe acties in het dagelijks leven. Wat niet goed voor ons is, heeft onze actieve bekering nodig. En door deze innerlijke ommekeer zullen we in staat zijn om nieuwe verbindingen te leggen met andere mensen: een gemeenschap die gebaseerd is op samenhang, niet op controle, die organische groei respecteert in plaats van het goedkeuren van onomkeerbare nevenschade in waanvoorstellingen.

Iedereen die gelooft dat deze planeet toevallig is ontstaan en dat gelukkige omstandigheden, of het nu religieus of wetenschappelijk is, het antwoord zijn op de vraag hoe zo’n rijkdom aan leven, inclusief onze soort, tot stand is gekomen, hoeft nu niet verder te lezen.

Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking, waaronder de bevolking van ons land, gelooft niet langer dat het hier gaat om eerlijke bedoelingen om een oplossing te vinden, dat de vele verschillende wereldwijde gebeurtenissen die zich naast de pandemische gebeurtenissen opstapelen, zich op dit moment voordoen, zonder enig verband en puur toevallig. Net als ik zitten deze mensen in een berg van ontelbare puzzelstukjes zonder enige buitenverpakking. Er is geen sjabloon van het totaalbeeld, wat nuttig zou zijn voor het in elkaar zetten van de afzonderlijke stukken, noch zijn er instructies, maar alleen het groeiende inzicht dat dit een complexe 3D-puzzel is.

Tot een paar maanden geleden was ik een overtuigd onwetende van politieke zorgen: „Laat ze hun eigen ding doen, ik heb er toch geen invloed op…“. Ik ben er niet trots op. Aan de andere kant: ik richt me nu op het voor de hand liggende met een heel persoonlijke noot, een heel andere intellectuele diepgang, een onmiskenbaar gevoel voor luie vlekken en een bewezen moedig hart: „Dit zijn allemaal gewoon politieke trucjes die een virus als een hangmat nemen om …“.

De enorme angst voor de waarheid

Ja,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: