De vrienden van wie? Van Europa; de ‘Vrienden van Europa’

de-vrienden-van-wie?-van-europa;-de-‘vrienden-van-europa’

03-11-20 08:27:00,

door Herman Michiel
2 november 2020

Friends of Europe’: veel kans dat u van deze club nog niet gehoord hebt, al is het een van de grote ‘think tanks’ die zich tegen de Europese Unie aanschuren. Deze ‘vrienden van Europa’ opereren dan meestal ook niet onder de ogen van het grote publiek. Maar ze herbergen wel grote namen als Jean-Claude Juncker (en een reeks andere ex-eurocommissarissen), Herman Van Rompuy, ex NATO-baas Solana, ex-voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen baron Daniel Jansen en vele anderen. Over enkelen ervan zullen we nog een woordje zeggen. Maar laten we het eerst hebben over de ideeën binnen dit hoog gezelschap in verband met de toekomst van de gezondheidszorg in Europa, een onderwerp dat ons allen nu zozeer bezighoudt.

Slim (des-)investeren in de gezondheidszorg

In 2018 bracht Friends of Europe een rapport uit onder de titel Smart (Dis-)investment choices in Healthcare [‘Slimme (des-) investeringskeuzes in de gezondheidszorg’]. Vanaf de eerste bladzijden wordt de toon aangegeven:

“Er is een overweldigende evidentie dat er meer zorg kan verleend worden tegen een lagere kost. Terzelfder tijd is er dringend nood om de gezondheidssystemen grondig te hervormen, want ze werden grotendeels uitgetekend en uitgebouwd in de jaren 50. Een fundamentele uitdaging is de financiering. De economische crisis was aanleiding tot zware besparingen in de gezondheidszorg bij de meeste lidstaten van de EU, en alhoewel de budgetten terug zijn beginnen stijgen, zijn ze nog beneden het niveau van voor de crisis. Er is een mooie kans om het geld beter uit te geven, minder te verspillen en de inefficiëntie te verminderen door de middelen te heroriënteren van interventies met lage waarde naar dingen die echt werken en een beter gezondheidsresultaat opleveren.”

Economen van de OESO inroepend schetst het rapport een weinig fraai beeld van de bestaande gezondheidssystemen: 1 € op de 5 is verspild of inefficiënt, één op de 10 patiënten loopt schade op bij de verzorging, 6% van de gezondheidsuitgaven gaat verloren door fraude of vergissingen, meer dan een derde van de burgers denken dat de gezondheidszorg corrupt tot zeer corrupt is…

via de Europese Commissie

Friends of Europe heeft ideeën om dit te veranderen en ziet ook het kanaal waarlangs dit kan gebeuren: via de Europese Commissie.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: