Dit is mijn zorg – 10 JAAR KABINET RUTTE HEEFT DE ZORG KAPOT GEMAAKT | Stichting Vaccin Vrij

dit-is-mijn-zorg-–-10-jaar-kabinet-rutte-heeft-de-zorg-kapot-gemaakt-|-stichting-vaccin-vrij

04-11-20 08:47:00,

“Dit is mijn zorg” is een door artsenfederatie KNMG opgezette actie die aandacht vraagt voor de zorg. De actie komt neer op: ‘Alleen als we de zorg ontlasten, kunnen artsen en verpleegsters voor ons blijven zorgen’. De bevolking moet worden aangemoedigd om mee te doen aan de maatregelen. Mensen met gezonde kritiek zijn a-sociaal. En de hoofdredenen van de weerstand tegen de maatregelen worden niet benoemd: het ontbreken van de wetenschappelijke onderbouwing van de werkzaamheid en het gemanipuleer met cijfers over de noodzaak van de maatregelen.

Op FB is een tegenactie gestart waarbij onder de slogan “Dit is mijn zorg” bezorgde burgers hun  sociale en maatschappelijke zorg uiten. Hun bedrijf is kapot, Nederland gaat kapot… Waarom telt dat leed niet mee? Mogen we geen kritiek hebben? Geen vragen stellen?

Artsen en verpleegkundigen hebben het misschien zwaar tijdens de pandemie, maar zij hebben in ieder geval nog hun baan. En is de overbelasting niet een direct gevolg van tien jaar bezuinigen op de zorg, en op het aantal ziekenhuisbedden en op de IC-capaciteit in Nederland?

Vincent Doelman zette naar aanleiding van de tegenactie op Facebook de cijfers op een rij. Het is schrikken – en geen wonder dat “de zorg het niet aan kan”. Het Kabinet Rutte is nu al tien jaar bezig met het afbreken ervan. Onder dit artikel staat hoe u mee kunt doen met de burgerversie van “Dit is mijn zorg”.

10 jaar Rutte heeft de zorg kapot gemaakt

Vincent Doelman

Nee ik bagatelliseer Corona niet. Het is een venijnig virus. Maar het is niet het killervirus waar we alles voor moeten slopen. De gesloopte zorg. Het wanbeleid van 10 jaar Rutte: dat is het killervirus in Nederland.

De verdrietige cijfers:

– Onze bevolking is tussen 2009 en 2020 met 3.63% gestegen.1

– De vergrijzing van onze bevolking: In 2010 was 15,3% van de Nederlanders boven de 60 jaar. In 2019 was dit 19,2%.2

– Het aantal ic-bedden was in 2017 2056. In 2020 was dit nog maar 1150.3,4

– Het aantal ziekenhuisbedden was in 2009 47.600. In 2018 was dit nog maar 39.000.5

– Het aantal ic-bedden in Nederland is één van de laagste van heel Europa. Duitsland heeft er 4x zoveel per 100.000 inwoners.6

– Is bovenstaande afbraak logisch?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: