Isofia van Robert F. Kennedy omzeilt censuur | Stichting Vaccin Vrij

isofia-van-robert-f.-kennedy-omzeilt-censuur-|-stichting-vaccin-vrij

04-11-20 08:48:00,

Robert F. Kennedy is een nieuw initiatief gestart: ISOFIA, dat staat voor ‘International Solidarity of Freedom of Information & Arts’.

Dit is hard nodig omdat Big Tech, Big Pharma, Big Data en Big Oil zich de controle over ons leven steeds meer toe-eigenen. Moeten we lijdzaam toezien hoe steeds meer informatie zomaar wordt verwijderd van social media, danwel onvindbaar wordt gemaakt op het internet?

Gegenereerde angst is een belangrijk gereedschap in de transformatie van een democratie naar een fascistische staatsvorm.

Kennedy: “Het is logisch dat mensen die naar de stembus gaan niet gaan stemmen voor een politiek beleid waarbij rijke mensen nog rijker worden; multinationals meer macht krijgen over de bevolking; de democratie wordt inperkt en rechten worden afgenomen. Het eerste recht dat wordt afgepakt is vrijheid van meningsuiting…”

Kennedy wil in een dagelijkse publicatie de gecensureerde informatie beschikbaar maken voor iedereen die geïnteresseerd is. En hij wil openbare debatten faciliteren. Luister verder naar wat Kennedy te zeggen heeft. Naar zijn inzet en naar zijn oproep aan iedereen zodat we dit cruciale recht behouden!

Ondertiteling: Sietske Hoogenboom

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: