Hier schone energie elders vervuiling mijnbouw metalen

hier-schone-energie-elders-vervuiling-mijnbouw-metalen

05-11-20 10:31:00,

Vervuild meer door kopermijn. Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Frans Schrijver.

Het beschermen van natuur en biodiversiteit vormt een belangrijk argument in de klimaatdiscussie. Maatregelen die moeten leiden tot een vermindering van de CO₂-uitstoot zijn bedoeld om de opwarming van de aarde tegen te gaan in de veronderstelling dat dit goed is voor natuur en biodiversiteit. Het tegendeel is het geval. Los van het feit dat meer CO₂ en hogere temperaturen in dit verband juist gunstig zijn, leiden de klimaatmaatregelen elders in de wereld tot een ernstige verslechtering van natuur en biodiversiteit. Met name de grootschalige mijnbouw die nodig is voor de productie van zonnepanelen, windmolens en elektrische auto’s werkt desastreus uit.

Exploderende vraag naar metalen

Voor de productie van met name zonnepanelen, windmolens en elektrische auto’s zijn grote hoeveelheden metalen nodig, vele malen meer dan bij gebruik van fossiele brandstoffen. Het gaat hier onder meer om zeldzame metalen als kobalt, lithium, neodymium, maar ook de behoefte aan aluminium, cadmium, koper, gallium, indium, grafiet, ijzer, lood, nikkel, silica, tin en zink neemt sterk toe.

Zonne- en windenergie hebben een lage energiedichtheid, zodat je er heel veel van nodig hebt. Door de enorme (wereldwijde) schaal van de zonne- en windparken en elektrische auto’s, is ook de behoefte aan dit soort metalen aan het exploderen. Zo is de verwachting dat de vraag naar lithium-ion-batterijen in 2029 zal zijn vertienvoudigd ten opzichte van 2020. In de grafiek van Bloomberg is de te verwachten groei aan de productie van metalen weergegeven die alleen al voor elektrische auto’s noodzakelijk zijn.

Hier schone energie elders vervuiling, mijnbouw Het beschermen van natuur en biodiversiteit vormt een argument in de klimaatdiscussie

Afbeelding 1: Groei van de behoefte aan metalen voor elektrische auto’s. Bron: Bloomberg

Om aan deze toenemende vraag naar (bijzondere) metalen te voldoen, moet de mijnbouwproductie gelijke tred houden. In Nederland vindt geen mijnbouw plaats, zodat we hier niet geconfronteerd worden met de gevolgen. Maar in grote delen van de wereld vindt er (zoals de Volkskrant het formuleerde) ‘een wereldwijde jacht op grondstoffen’ plaats die zich toespitst op zeldzame metalen ‘om onze groene revolutie mee te realiseren’.

De impact van mijnbouw is groot. Om 1 kg lithium te winnen is ongeveer 1000 kg erts nodig. Voor andere metalen zijn de verhoudingen vergelijkbaar.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: