Ongeveer 7576 COVID-19 overledenen.

ongeveer-7576-covid-19-overledenen.

05-11-20 02:24:00,

Mijn zoon is 21 jaar en heeft nu een levensverwachting van ongeveer 60 jaar. Ik ben 61 jaar en heb nu een levensverwachting van ongeveer 20 jaar. Over tien jaar is dat voor hem ongeveer 50 jaar en voor mij ongeveer 10 jaar. Over twintig jaar is het voor hem ongeveer 40 jaar en voor mij een jaar? Een half jaar? Zoiets. Dat is een natuurlijk gegeven waar ik geen problemen mee heb. De dood zal mij daarom over ongeveer 20 jaar niet verrassen. Ik kon het weten en kon het zien aankomen. Ik leef niet in de illusie van onsterfelijkheid maar de zekerheid van sterfelijkheid. Daarom vind ik het zo opmerkelijk dat als er 70-80+ers (en zeker 90+ers) aan COVID-19 komen te overlijden dit als ‘te voorkomen’ en zelfs ‘schandelijk’ beoordeeld.

Ik weet niet waaraan ik zal komen te overlijden. Het pallet is breed. Misschien wel aan COVID-39 (dan benoemd naar het jaartal 2039 waarin dat coronavirus wordt gevonden). Ik zal mij niet verzetten. Als ik op die leeftijd immunologisch bezien zo kwetsbaar ben geworden dit ik gemakkelijk aan een coronavirus kan bezwijken, dan is dat zo en is het onontkoombaar. Een natuurlijke dood aan een natuurlijke ziekte. So be it.

In totaal zijn, tot nu toe, in Nederland ongeveer 7576 mensen overleden aan de gevolgen van infectie met SARS-CoV-2. Ongeveer want voor het eerst geeft het RIVM de overlijdenscijfers in grijs weer in de weekrapportage en geeft daarbij aan dat: ‘Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs’. Opmerkelijk vind ik de stelligheid ‘…is hoger’, ‘…betreffen daarom’. Ik heb altijd geleerd als je iets niet weet mag je geen stellige uitspraken doen, maar alas, de weekrapportage van het RIVM is klaarblijkelijk geen wetenschap. Tijdens de ‘eerste golf’ werden wel elke dag exacte getallen weergegeven, toen waarschijnlijk geen twijfel over de aantallen.  

Bron: RIVM weekrapportage 27 oktober 2020

Ik vermoed dat het niet veel verschil zal maken in de leeftijdsverdeling.

We gaan maar even uit vanwaar het RIVM ‘zeker weet’. Van de 7576 overledenen waren er 17 jonger dan 40 jaar (=0,2%),

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: