Pijlsnelle uitbreiding van 5G gedurende de lockdown – toeval of berekening?

pijlsnelle-uitbreiding-van-5g-gedurende-de-lockdown-–-toeval-of-berekening?

05-11-20 11:38:00,

Pijlsnelle uitbreiding van 5G gedurende de lockdown – toeval of berekening?

www.kla.tv/1748905.11.2020

De Duitse arts Dr. med. Dietrich Klinghardt, oprichter van het Instituut voor Neurobiologie, verwijst al lang naar de rampzalige effecten van elektromagnetische velden, in het bijzonder ook van het 5G mobiele telefoonnetwerk, o.a. op het immuunsysteem en de bloed-hersenbarrière van de mens. Het probleem met 5G, aldus Dr. Klinghardt in een interview, is dat er geen uniform golflengtegebied is: “Het huidige 3G-netwerk straalt bijvoorbeeld met 2,4 gigahertz, het 5G-netwerk eigenlijk met 6 gigahertz, maar zeer hoge frequentiebereiken tussen 26 en 60 gigahertz kunnen ook worden uitgezonden. “Men weet niet welke golflengtegebieden zijn ingeschakeld, omdat er geen meetapparaat bestaat voor de hoge frequentiebereiken. De industrie zegt weliswaar, dat op sommige plaatsen in de wereld dit hoge golfbereik alleen op experimentele basis wordt ingeschakeld. Maar men weet het niet. Er bestaat geen eerlijke informatie op dit moment, wanneer het hoge golfbereik wordt ingeschakeld.”

In een bijdrage van IFUR, het Instituut voor Oorspronkelijk Veldonderzoek,
“Deel 2: een volledig nieuwe kijk op Corona & Covid 19”, worden mogelijke effecten op de mens als volgt beschreven:
“Wereldwijd zijn er toepassingen in de industrie en ook via de satelliet, die werken met frequenties rond 60 GHz. De energie in deze frequentieband wordt volledig geabsorbeerd door de zuurstof in onze ademlucht. Daardoor worden de zuurstofmoleculen veranderd en kunnen ze niet meer door de hemoglobine in het menselijk bloed worden getransporteerd. De getroffen mensen lijden aan een tekort aan zuurstof in hun organen, vooral in de longen, de hersenen en het hart. Dit kan tot de dood leiden. Dit wordt dan per vergissing toegeschreven aan een infectie met een COVID-19 virus.”
Een samenhang tussen 5G mobiele telefoonnetwerken en (vermeende) “coronavirus”-uitbraken is ook gevonden in een studie die stelt:

“Het onderzoek is voor zover van enorm belang, omdat het ondubbelzinnig de waarschijnlijkheid aantoont dat COVID-19-symptomen en ziekenhuisopnames, als gevolg van zuurstoftekort, in rechtstreekse samenhang staan met de blootstelling aan elektromagnetische straling van 5G-netwerken.
Ondanks waarschuwingen en bedenkingen van vele deskundigen, maar ook van delen van de bevolking, is er tijdens de lockdown pijlsnel vaart gezet achter de landelijke 5G-uitrol, kris kras door het hele land.
Volgens netwerkexploitant Telekom zijn sinds medio juli al ongeveer 40 miljoen mensen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: