Fraudegevoelige Amerikaanse verkiezingen • Omroep Ongehoord Nederland

fraudegevoelige-amerikaanse-verkiezingen-•-omroep-ongehoord-nederland

06-11-20 10:58:00,

T. Wolters, Winchester, VA, USA

De Amerikaanse verkiezingen zijn geëindigd in een dispuut over de uitslag en stemfraude. Bij de presidentsverkiezingen in 2016 beweerde oud-president Obama dat het niet zo’n vaart zou lopen met kiesbedrog. Er konden weliswaar op oneigenlijke wijze stemmen worden uitgebracht, door allang overleden personen, mensen die in meerdere staten stemden, illegalen zonder een geldig identiteitsbewijs en via onderschepte of verzamelde stembiljetten (‘herding’), maar dat was volgens hem van weinig invloed op het totaal. Obama liet zich misleidend uit. In het Amerikaanse systeem kan een handvol stemmen de doorslag geven bij de uitslag per staat.

Onlangs zijn de mogelijkheden voor schriftelijk stemmen flink uitgebreid, vooral in staten bestuurd door de Democratische Partij. Met als reden dat het in persoon uitbrengen van een stem het risico op coronabesmetting vergroot. President Trump was huiverig. Er kan flink mee gesjoemeld worden.

Tot begin dit jaar bestonden konden mensen die zich hadden laten registreren in hun gemeente en die om een geldige reden niet op de verkiezingsdag in hun eigen stembureau konden verschijnen, schriftelijk stemmen. Dit heet ‘absentee voting’. Na aanvraag ontving men een formulier, dat men voorafgaande aan de verkiezingen ingevuld bij het stembureau kon afgeven. Daarnaast gingen veel stembureaus om lange rijen te voorkomen een maand vóór de verkiezingen al open. Beide manieren van stemmen zijn goed geregeld en niet fraudegevoelig.

Maar bij deze presidentsverkiezingen konden kiezers ook zonder reden en zelfs per e-mail een ‘absentee ballot’ aanvragen. Dit systeem, ‘mail-in voting’ of ‘vote-by-mail’ genaamd, is fraudegevoelig. In vele door de Democratische Partij geleide staten is daarnaast een identiteitsbewijs met foto niet meer verplicht; een energierekening, bankafschrift of ander officieel document voorzien van naam en adres volstaat. Ook de controle van de handtekening is niet waterdicht.

Zelfs dit ging voor sommige Democratisch bestuurde staten nog niet ver genoeg. Ze stuurden alle bij de staat bekende, en hopelijk geregistreerde, stemgerechtigden ongevraagd (‘unsolicited’) een stembiljet toe. Dat kon per post worden geretourneerd of in speciale stembussen gedeponeerd. Er is geen toezicht op deze bussen en ook de controle op het legen en het transport van de stembiljetten naar een stembureau waar telling moet plaatsvinden, is niet goed geregeld.

Het moge duidelijk zijn dat het kinderspel is om de hand te lichten met de door de Democraten verruimde en versoepelde verkiezingsregels.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: