Keiharde kritiek oud-GGD directeur: RIVM creëert angst met dagelijkse aantal besmettingen – De Lange Mars Plus

keiharde-kritiek-oud-ggd-directeur:-rivm-creeert-angst-met-dagelijkse-aantal-besmettingen-–-de-lange-mars-plus

06-11-20 07:08:00, foto 123rf

Oud-GGD directeur Vosters spreekt een vernietigend oordeel uit over het functioneren van het RIVM. In zijn getuigenverklaring voor het BPOC zegt hij dat het RIVM zich hoort bezig te houden met advisering, maar niet met besluitvorming. Volgens Vosters gaan zij veel te ver. Ook creëren zij angst, vindt hij, terwijl angst juist schadelijk is voor de gezondheid.

Getuigenverklaring

De Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie BPOC 2020 doet onderzoek naar de door de overheid genomen maatregelen vanwege Covid-19, het coronavirus.

De commissie neemt hiervoor verklaringen af van deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren met de centrale vraag:

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. De commissie maakt van de verhoren een proces-verbaal waarmee een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld wordt. Dit zullen ze aanbieden aan de Tweede Kamer. Ondertussen zijn gehoord Prof. Michaéla Schippers, Dr. Bettina van Steenis, Drs. Mario Ortiz Martinez en Renate Tillema, Psychiater.

Categorie A

Volgens de oud-GGD directeur adviseerde het RIVM in januari 2020 naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak in het Chinese Wuhan direct concrete maatregelen. Het adviesorgaan van de regering classificeerde Covid-19 namelijk meteen in categorie A. Terwijl de overheid deze beslissing op basis voor de voor- en tegens zelf had moeten nemen.

Het onderbrengen van het virus in categorie A geeft de Rijksoverheid namelijk uitgebreide bevoegdheden, waarvoor achteraf gezien geen reden was.

Na drie maanden was duidelijk dat, volgens Vosters, dit virus niet in deze categorie thuishoort. Het reproductiegetal ging namelijk omlaag wat betekent dat het aantal mensen dat door een besmet persoon wordt besmet al was afgenomen. In zijn woorden: Men is de patiënt een koortswerend middel gaan voorschrijven NADAT de koorts is gedaald. Oftewel mosterd na de maaltijd.

Zijn kritiek op het RIVM geldt nu nog steeds, want zegt hij, hun adviezen zijn nog altijd gerichte maatregelen zonder met alternatieven te komen.

Angst

Vosters verklaart dat het RIVM angst creëert door dagelijks cijfers te geven over het aantal nieuwe besmettingen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: