Het c0r0na w00rdenb0ek – De Lange Mars Plus

het-c0r0na-w00rdenb0ek-–-de-lange-mars-plus

07-11-20 02:47:00, Foto 123rf

Niets is zo verhullend en misleidend als het taalgebruik rond de corona crisis. De voornaamste woorden en hun vaak nieuwe betekenis hebben we opgesomd in dit artikel.
Andere woorden en hun betekenis die hier nog niet vermeld staan kan je ons mailen.

Besmettingen

Of iemand het covid-19 virus onder de leden heeft onderzoekt de overheid met de zogenaamde PCR test. Na dit te hebben vastgesteld noemen zij degenen die een positieve PCR test hebben afgelegd ‘besmet’. Dit betekent weinig tot niets, ondanks het gewicht dat de overheid geeft aan de uitslag. Zo baseren zij het instellen van lockdowns op het aantal ‘besmettingen’ in de samenleving op een bepaald moment.

Een positieve PCRtest kan echter niet vertellen dat:

  1. Iemand besmet is.
    (besmetting betekent het overbrengen van levende, in engere zin pathogene, micro-organismen van de ene plaats naar de andere)
  2. Iemand ziek is.
  3. Iemand geïnfecteerd is.
    (een infectie is het zich na besmetting handhaven en vermenigvuldigen van ziektekiemen, dit kan dus een volgende fase zijn van een besmetting, maar dit hoeft niet)
  4. Iemand ziek zal worden.

Desondanks overladen de media het arme Nederlandse volk met besmettingsaantallen die de pan uit rijzen. (Meer info hier)

Mondkapje

In het dagelijkse spraakgebruik wordt met een mondkapje bedoeld een zogenaamd niet-medisch mondkapje. Dit mondmasker is een middel van de overheid om het gedrag van burgers te beïnvloeden. Volgens de regering moeten mensen aanleren rekening te houden met 1,5 meter afstand tussen elkaar bij het leggen van contact. Dit zou een veilige afstand zijn zodat het virus niet overspringt van de ene op de andere persoon.

PCR Test

Dit laboratoriumonderzoek gebruikt de overheid om aan te tonen dat mensen besmet zijn met het covid-19 virus. Zie ook hiervoor bij Besmettingen. De uitvinder van deze test heeft echter aangegeven dat deze test nooit bedoeld is om de aanwezigheid van virussen aan te tonen. Van Dissel van het RIVM heeft dit ook bevestigd. (Meer info hier)

RIVM

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu is een beruchte adviseur van de overheid als het gaat over corona-aangelegenheden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: