Aartsbisschop wijst op een wereldwijd complot..!!

aartsbisschop-wijst-op-een-wereldwijd-complot.!!

08-11-20 10:19:00,

 

x

x

Aartsbisschop wijst op een wereldwijd complot..!!

2020 © deze versie WantToKnow.nl/be

x

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò (1941) kun je een rebel noemen. In ieder geval een man die geen blad voor de mond neemt, teneinde de waarheid te verzachten of compleet in nevelen te hullen door diplomatieke taal te gebruiken. De man heeft een onmiskenbaar imposante carrière in de Katholieke Kerk achter de rug en heeft kennelijk als 79-jarige, op dit moment niet veel meer ‘te verliezen’, bijvoorbeeld aan imago of carrièremogelijkheden.. Na zijn priesterwijding in 1968, is hij diplomaat voor het Vaticaan geweest en afgevaardigde van de paus in het Verenigd Koninkrijk. Hij werd in 1989 permanent waarnemer van het Vaticaan bij de Raad van Europa in Straatsburg. Qua diplomatieke uitdrukkingsvaardigheid heeft hem dus niets aan scholing ontbroken. En dan toch zo’n heftig verhaal als hieronder..!

In april 1992 werd deze priester tot titulair aartsbisschop gewijd door paus Johannes Paulus II. Paus Benedictus XVI benoemde hem in juli 2009 tot secretaris-generaal van de pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad. In oktober 2011 werd hij benoemd apostolisch nuntius in de VS. Het leek alsof velen daar niet blij mee waren, want voorafgaand aan deze benoeming waren er gelekte (HIER) brieven, die de wereld bekend werden als Vatileaks. In deze brieven werd openbaar gemaakt, dat deze Viganò op zijn inspanningen wijst, ter bestrijding van corruptie en de vriendjespolitiek.

Kardinaal Theodore McCarrick

In augustus 2018 publiceerde deze bisschop een 11 pagina’s tellend memorandum, waarin hij stelt dat paus Franciscus al lang wist van het pedofiele misbruik dat gepleegd werd. En met name door voormalig kardinaal en voormalig aartsbisschop van Washington Theodore Edgar McCarrick en deze daad trachtte te verdonkeremanen, door te laat in actie kwam. Paus Franciscus zou, kort nadat hij in 2013 als paus was aangetreden, de sancties die door zijn voorganger paus Benedictus aan McCarrick opgelegd waren, hebben verzacht.

Kardinaal McCarrick zou daarna een belangrijke rol hebben gespeeld als adviseur bij de benoeming van nieuwe (aarts)bisschoppen in de VS. In het memorandum uit 2018 van Viganò, roept deze paus Franciscus gewoon, zonder enig pardon, keihard op om af te treden! De brief die Carol Viganò aan Donald Trump stuurt, waar we hier over spreken,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: