De latte-macchiato klimaatbeschermers | Door Roland Rottenfußer | KenFM.de

de-latte-macchiato-klimaatbeschermers-|-door-roland-rottenfuser-|-kenfm.de

12-11-20 02:41:00,

De productie van melkproducten is, wat betreft de effecten op het klimaat en de gezondheid, net zo slecht als de vleesproductie.

Een gezichtspunt van Roland Rottenfußer.

Het is de grote blinde vlek in de huidige politieke debatten: Als we kijken naar de twee belangrijkste politieke kwesties van de afgelopen twee jaar – klimaat en corona – zien we dat in beide crises de fabriekslandbouw massaal aan de basis lag van het probleem. De media maken hier echter zelden een punt van – tenzij het een „opvallend“ schandaal is, zoals in het geval van Tönnies, dat de republiek aan het wankelen brengt. En zelfs dan worden zelden de juiste conclusies getrokken. Het advies om de eigen vlees- en melkconsumptie drastisch te verminderen is nauwelijks gegeven, hoewel dit bitter noodzakelijk zou zijn. Overigens komt dit ook doordat dierlijk voedsel – vooral als het besmet is met schadelijke stoffen – het menselijk immuunsysteem verzwakt, waardoor ook de gevoeligheid voor de gevreesde virussen toeneemt. Maar vooral omdat de vleesproductie op onze planeet de grootste milieuzeug is. En melk? Het maakt het nog erger.

De latte macchiato is de laatste tijd een frequente bron van beschimpingen geweest tegen een naar verluidt arrogante stedelijke elite, vooral in het milieu van de groene kiezers. In feite is de latte macchiato tegenwoordig niet meer zo elitair. Afgemeten aan de totale maatschappelijke kosten van de melkproductie is de drank eigenlijk vrij goedkoop. Mensen die zich ethisch gezien zorgen maken over witte worsten leggen de lat voor zuivelproducten meestal niet zo hoog. Ze denken dat ze moreel gezien aan de veilige kant zijn. Maar een simpele overweging laat zien dat dit niet klopt. Het overgrote deel van de milieuschade wordt niet veroorzaakt door wreedheid tegen dieren (wat natuurlijk ook een slechte zaak is), maar alleen door het bestaan van zo’n groot aantal dieren. De melkkoe vervuilt het klimaat op dezelfde manier als de vleeskoe.

Zelfs voor degenen die niet zo geïnteresseerd zijn in het milieu en het lijden van dieren, zou één ding op hun nagels moeten zitten: hun eigen gezondheid. Voor al diegenen voor wie ethische overwegingen „worst“ zijn zolang de worst maar goed smaakt, geeft John Robbins in zijn boek „Nutrition for a New Millennium“ (1) een paar argumenten waar niemand een oogje op kan dichtknijpen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: