Intransparante risicobeoordeling: Multipolar treedt op tegen het Robert Koch Institute | Door Paul Schreyer | KenFM.de

intransparante-risicobeoordeling:-multipolar-treedt-op-tegen-het-robert-koch-institute-|-door-paul-schreyer-|-kenfm.de

12-11-20 02:42:00,

De regering en de rechtbanken in Duitsland rechtvaardigen al maandenlang de voortdurende vrijheidsbeperkingen met een „hoog risico“ dat de bevolking wordt blootgesteld aan het coronavirus. Meerdere pogingen van Multipolar om de concrete criteria voor deze beoordeling te verkrijgen van het Robert Koch Instituut (RKI) zijn mislukt. Om het recht op informatie op grond van de perswet af te dwingen is daarom deze week een klacht ingediend bij de administratieve rechtbank van Berlijn tegen de autoriteit.

Een standpunt van Paul Schreyer.

Sinds maart 2020 heeft het RKI verklaard dat „het risico voor de gezondheid van de bevolking in Duitsland groot is“. Toen burgers de afgelopen maanden steeds weer juridische stappen namen tegen de maatregelen van de regering, verwezen de rechters naar deze bewering en stelden ze deze niet ter discussie. Maar hoe komt de RKI tot haar conclusie? In een document getiteld „COVID-19: Principes voor de risicobeoordeling van de RKI“, dat voor het eerst op 17 juli is gepubliceerd, wordt gezegd
„De risicobeoordeling wordt door het RKI-crisisteam geformuleerd en aangepast aan de situatie.“

Multipolar probeert al een aantal maanden om dit uit te zoeken in verschillende onderzoeken: Welke personen behoren tot de RKI-crisismedewerkers? Op welke dagen vonden de vergaderingen van het comité plaats? Is de samenstelling van de crisiseenheid veranderd sinds de oprichting? En vooral: zijn er notulen van de vergaderingen van de crisiseenheid? Het persbureau van RKI heeft dit tot nu toe alleen maar uitgelegd:

„Er bestaan nota’s, maar er is geen publicatie van deze nota’s gepland. Het crisismanagementteam bestaat uit verschillende medewerkers van verschillende afdelingen, vakgebieden en projectgroepen die betrokken zijn bij pandemiebeheer“.

De autoriteit die ondergeschikt is aan het ministerie van Volksgezondheid van Jens Spahn weigert dus concrete informatie te verstrekken over welke personen de allesbepalende risicobeoordeling op basis waarvan het land in de noodtoestand is gestuurd, hebben uitgevoerd (en voortdurend aan het vernieuwen zijn), miljoenen mensen moeten vrezen voor hun professionele bestaan en worden op bijna alle gebieden van hun leven massaal aan banden gelegd. Vooral twijfelachtig en moeilijk te geloven: er lijken zelfs geen behoorlijke notulen van de vergaderingen van het anonieme crisisteam te zijn, maar alleen „nota’s“,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: