Ontwerpregeling Spoedwet verbiedt alles – Ministers creëren samenleving zonder plezier en ontspanning | Stichting Vaccin Vrij

ontwerpregeling-spoedwet-verbiedt-alles-–-ministers-creeren-samenleving-zonder-plezier-en-ontspanning-|-stichting-vaccin-vrij

12-11-20 12:33:00,

Minister de Jonge zond onlangs het ontwerp van de spoedwet-maatregelen aan het parlement. De regeling bevat 72 keer het woord “verbod”. U kunt de “consultatieversie” of te wel het ontwerp van de spoedwet-maatregelen hier downloaden.

Mr. Jeroen Pols maakte een samenvatting van het ontwerp van de spoedwet-maatregelen, waarmee we een indruk krijgen van wat ons mogelijk te wachten staat. Het werd eerder gepubliceerd op viruswaarheid.nl

Ontwerpregeling Spoedwet verbiedt alles – Ministers creëren samenleving zonder plezier en ontspanning

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 8 november 2020 – Minister de Jonge zond onlangs het ontwerp van de Spoedwetmaatregelen aan het parlement. De regeling bevat 72 keer het woord “verbod”. Het kabinet krijgt daarmee totalitaire bevoegdheden in een samenleving met een verbod op plezier en ontspanning. De grondrechten worden vergaand opzij geschoven. Als we deze regeling accepteren, is het leven van voor corona definitief verleden tijd.

De bevoegdheid van de ministers tot het nemen van vergaande maatregelen werd onlangs in de Spoedwet vastgelegd. Nu deze binnenkort in werking treedt, is een ministeriële regeling nodig om de concrete maatregelen in te vullen. De minister zond de consultatieversie onlangs aan het parlement. De rode draad van de bepalingen: een verbod op alle activiteiten die samenhangen met gezondheid, ontspanning en plezier.

Evenredigheidsafweging ontbreekt

De minister beloofde tijdens de behandeling van de Spoedwet plechtig dat hij elke maatregel zorgvuldig onderbouwt met een deugdelijke evenredigheidsafweging. Zo zou hij de belangen van maatschappelijke en economische gevolgen meewegen. Maar wie in de stukken naar een concrete afweging zoekt, komt bedrogen uit. De minister beperkt zich tot de mededeling “dat naast de minister van VWS ook de ministers van justitie en veiligheid en binnenlandse zaken de regeling medeondertekenen. Hierdoor wordt de evenredigheid van de maatregelen in een breder kader bezien”.

Chaos

Terwijl het parlement onlangs de Spoedwet aannam, trad op 5 november alsnog een nieuwe noodverordening in werking. Deze wijkt op veel punten af van deze conceptregeling. Verder meldde premier Rutte dat hij ook nog een noodtoestand wil uitroepen om een avondklok te kunnen instellen Het kabinet creëert door deze verzameling van bevoegdheidsgrondslagen een voor het publiek onnavolgbare chaos.

Vangnetbepalingen

Onder druk van de Tweede Kamer verdwenen de vangnetbepalingen uit de Spoedwet.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: