Corona strategie: Angst is gewenst

corona-strategie:-angst-is-gewenst

13-11-20 08:58:00,

Corona strategie: Angst is gewenst

www.kla.tv/1754214.11.2020

Corona strategie: angst is gewenst

Bijna dagelijks wordt de angst voor de “Coronacrisis” door de media-aandacht aangewakkerd. Het RKI (Robert Koch Instituut) brengt de nieuwe besmettingscijfers meestal zonder concrete referentiewaarden, bijv. het percentage fout-positief geteste personen. Ook wordt niet vermeld dat een infectie – d.w.z. virusdeeltjes die door een coronatest zijn ontdekt – niet hetzelfde is als een Covid-19-ziekte. Uiteindelijk blijft ongeveer 80% van de geïnfecteerde personen symptoomvrij [1]. Daarnaast worden foto’s van doodskisten, lijkwagens of graven geënsceneerd als coverfoto’s, waardoor de emoties van het publiek worden beïnvloed in plaats van de vermeende “coronasterftecijfers” te relateren aan de dagelijkse sterfgevallen. In Duitsland sterven bijvoorbeeld gemiddeld ruim 2000 mensen per dag.
Beweringen dat corona het zenuwstelsel en andere organen aantast of het Kawasaki syndroom, een acute ontstekingsziekte bij kinderen, veroorzaakt, werden op grote schaal gepubliceerd in de media, zonder te vermelden dat andere besmettelijke ziekten in sommige gevallen ook dergelijke schades kunnen veroorzaken. Elke arts is daarvan op de hoogte, maar dit wordt door de media nauwelijks ter sprake gebracht bij bijv. gewone griepachtige infecties, zodat de burger de indruk krijgt dat deze gevolgschade nieuw is en Corona dus bijzonder gevaarlijk! [2]

De vraag rijst dus: waarom berichten onze media op zo’n angstaanjagende wijze over Corona?
De huidige vaccinatiepraktijk werd in de afgelopen jaren steeds meer bekritiseerd door zowel persoonlijke getuigenissen binnen de bevolking als door wetenschappelijke studies, die voornamelijk gepubliceerd werden door de alternatieve media.
Na de afgewezen vaccinatie tegen de Mexicaanse griep, werden in opdracht van het Duitse ministerie van Volksgezondheid zogenaamde infodemiologische studies [3] uitgevoerd om deze kritiek op de vaccinatiepraktijk te kunnen weerleggen. Infodemiologie is een nieuwe tak van de wetenschap die zich richt op het actief controleren van gezondheidsgegevens en -informatie op het internet. In één van die studies wordt gesuggereerd om de angst voor ziekteverwekkende virussen en bacteriën naar boven te manipuleren met behulp van propagandistische middelen om de bereidheid tot vaccineren te vergroten.
[Studie: “Angst essen Impfbereitschaft auf?” (Eet de angst de bereidheid tot vaccineren op?) https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-012-1595-z%5D

Citaat: „Bovendien is er vaak discussie over de vraag of er zogenaamde ‘fear appeals’ moeten worden gebruikt om de vaccinatiegraad te verhogen. In dit geval wordt angst bewust getriggerd om een beschermend gedrag te bereiken.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: