Geldrol-effect in het bloed door elektromagnetische velden of het rouleaux-effect.

geldrol-effect-in-het-bloed-door-elektromagnetische-velden-of-het-rouleaux-effect.

13-11-20 10:36:00,

Al in 1935 stelde Nobelprijswinnaar Linus Pauling vast, dat de rode bloedlichaampjes (hemoglobine), magnetische eigenschappen hebben en dat deze eigenschappen – afhankelijk van het zuurstofgehalte – kunnen veranderen. Hemoglobine (Hb) is een gespecialiseerd eiwit dat het transport van zuurstof (O2) en koolstogdioxide (CO2) door het bloed van o.a. het menselijk lichaam verzorgt. Rode bloedcellen zijn voor 1/3 deel gevuld met hemoglobine. Hemoglobine bevat ijzer en is het pigment, dat het bloed rood maakt. Wanneer het bloed door de longen stroomt, absorbeert de hemoglobine in het bloed de zuurstof (O2). Het laat dit later weer los in de haarvaatjes en absorbeert dan koolstofdioxide (CO2) om dit gas via de longen uit het lichaam te verwijderen.

De karaktereigenschap van een rode bloedcel
Rode bloedcellen of erytrocyten zijn bloedcellen die, dankzij het transporteiwit hemoglobine, via het bloed zorgen voor het transport van zuurstof en koolstofdioxide, tussen de longen en de andere weefsels in het lichaam. Een rode bloedcel heeft een platte, ronde vorm met in het midden aan beide zijden een indeuking, een biconcaaf. Als gevolg van de biconcave vorm, ontstaat er extra oppervlak met betrekking tot de inhoud en die grotendeels de bijzonder flexibele eigenschap bepaalt waarover de rode bloedcellen beschikken om door te kunnen doordringen via de dunste haarvaten om de organen van ons lichaam te laten functioneren. De ongeveer 25.000 miljard rode bloedcellen in het menselijk bloed hebben een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 4.000 m² en de hemoglobine vormt circa 90% van de droge massa van de rode bloedcellen. In het menselijk bloed bevindt zich daarom ongeveer 4 gram ijzer.

IJzer trekt de elektromagnetische velden aan
De bekendste vorm van magnetisme is ferromagnetisme* dat zoals de naam al aangeeft kan worden opgewekt in ijzer, en daarnaast in een aantal andere metalen en in een groot aantal legeringen. M.a.w. ijzer trekt de elektromagnetische velden aan.

*Bij ferromagnetisme bestaat een wisselwerking die ertoe leidt dat de ondeelbare (atomaire) magnetische momenten zich evenwijdig aan elkaar richten. 

Kunstmatige elektromagnetische velden
De rode bloedcellen kunnen samenklonteren als gevolg van kunstmatige elektromagnetische straling van de mobiele telefoons, de zendmasten, draadloze computers, wifi, DECT-telefoons, slimme meters, en alle draadloze gadgets. Zelfs de naalden van de accupunctuur pakken de kunstmatige elektromagnetische velden op en geven dit aan het lichaam is mijn ervaring.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: