Viruswaarheid: “Coronabeleid berust op drijfzand” – Viruswaarheid

viruswaarheid:-“coronabeleid-berust-op-drijfzand”-–-viruswaarheid

14-11-20 02:24:00,

PCR-testen volgens fabrikanten ongeschikt om besmetting vast te stellen

 Rotterdam – 11 november 2020 – Stichting Viruswaarheid eist in een kort geding tegen de Nederlandse Staat een einde aan de massale testcampagne. De gebruikte test is niet geschikt om vast te stellen of iemand geïnfecteerd is met het coronavirus. De bijsluiter van deze PCR-testen vermeldt uitdrukkelijk: “Een positieve test betekent niet dat iemand drager is van het virus”. Het gebruik van de test voor dit doel is bovendien niet goedgekeurd door de Europese Unie.   

 Het kabinet publiceert dagelijks de aantallen positieve testresultaten. Volgens Viruswaarheid gebruikt de overheid deze uitslagen om de coronamaatregelen te rechtvaardigen. De testen zijn volgens de CE-certificering uitsluitend toegelaten voor onderzoeksdoeleinden. De fabrikanten waarschuwen in de gebruiksaanwijzing zelfs dat deze ongeschikt zijn voor het vaststellen van een infectie. Omgekeerd sluit een negatieve test niet uit dat iemand drager van het virus is. Daardoor kan het voorkomen dat de testuitslag in meer dan 70% van de gevallen leidt tot een verkeerde interpretatie. Er zijn ruim tachtig leveranciers van PCR-testen op de markt.

Drijfzand

In de “Routekaart Coronamaatregelen” is het aantal positieve testen per 100 duizend inwoners direct gekoppeld aan het op- en afschalen van maatregelen. “Het coronabeleid is gebaseerd op drijfzand. Het kabinet rechtvaardigt de maatregelen op een voor dat doel ongeschikte test. Dat is onrechtmatig. Bovendien is dit criterium gevoelig voor beïnvloeding. Door de testinspanningen te verhogen, stijgt ook het aantal positieve testresultaten. Nederland kan zo permanent in lockdown gehouden worden. Aantallen “besmettingen” zijn helemaal niet relevant en tot nu toe nooit gemeten voor andere virussen. In een epidemie telt uitsluitend het aantal zieken en overlijdens”, aldus woordvoerder Jeroen Pols van Viruswaarheid. De GGD berekende dat zij dit jaar 230 miljoen euro extra uitgeeft voor de massale testinspanningen.

Paniekcommunicatie

Volgens Pols dient de overheid haar communicatie drastisch te wijzigen. “De bevolking heeft recht op volledige en waarheidsgetrouwe informatie om zelfs een evenwichtig oordeel over het beleid en de noodzaak voor de strenge maatregelen te kunnen vormen. Maar de overheid maakt zich schuldig aan paniekcommunicatie. Door dagelijks over aantallen positieve testen te communiceren als “besmettingen” of “patiënten”, is sprake van misleiding. Veel mensen denken ten onrechte dat corona een reële bedreiging voor hen vormt. De bevolking zou nooit instemmen met vergaande grondrechtinperkingen indien zij juiste en complete informatie ontvangt”.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: