Stichting EHS – Milieugevoeligheden – I. Allen krijgen dezelfde stressklachten door een zieke leefomgeving

stichting-ehs-–-milieugevoeligheden-–-i.-allen-krijgen-dezelfde-stressklachten-door-een-zieke-leefomgeving

15-11-20 10:07:00,

Door de mens-gemaakte onnatuurlijke milieufactoren –‘stressoren’- als bijvoorbeeld elektromagnetische velden (EMV), synthetische geuren, UV-licht en laagfrequente geluid roepen bij ‘gevoelige’ personen stressreacties op. De symptomen zijn in alle milieugroepen die zich EHS, MCS, CPLD of LfG noemen dezelfde. Niet de stressor veroorzaakt dus rechtstreeks de klachten, maar het stress-systeem dat na detectie van de milieutrigger in actie komt.

Ter vergelijking nemen we de klachten mee van mensen met PTSS en van door Covid-19 veroorzaakte Coronazieken. Die stresssymptomen van de laatste groepen zijn identiek aan die van de mensen met milieuklachten. De klachten die men ervaart zijn dus niet op zichzelf onderscheidend en moeten bij een hulpvraag dus liefst gekoppeld worden aan de milieufactor die ze veroorzaakt heeft. Ieder voor zich moet zich ervan overtuigen dat eliminatie van die factor inderdaad leidt tot opheffing of vermindering van de gezondheidsklachten. Want de sympathie voor klachten of ziektebeeld is gering.

Milieu’gevoeligheid’ leidt tot gezondheidsklachten

De mens is bezig zijn leefomgeving te vergiftigen met welvaartresten als foute elektromagnetische velden, geuren van chemische verbindingen, laagfrequente geluiden en overmaat UV licht.

De klachten die 1-3% van de mensen ontwikkelen bij blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) zijn uitgebreid gedocumenteerd 1. EMV zijn voor hen feitelijk een milieu’trigger’. Zo zijn er vele soorten milieutriggers die een persoon problemen van fysiologische stress kunnen geven 2 In gesprekken met ‘milieugevoeligen’ voor elektromagnetische velden (EHS), geuren/chemische verbindingen (MCS), ultraviolet licht (CPLD), laagfrequente geluiden (LFG) en bijbehorende patiëntenorganisaties horen we steeds dezelfde soorten gezondheidsklachten. Een overzicht van de meest voorkomende en gezamenlijke klachten is gegeven in tabel 1. Daar heb ik ter vergelijking aan toegevoegd de klachten genoemd door mensen die op een IC na een langdurige Covid-19 behandeling herstellende zijn.

Vergelijking gezondheidsklachten door meerdere klimaattriggers

Er is dus geen verband tussen de aard van de milieutrigger en de aard van de klachten die men noemt als gezondheidseffect. Er moet een onderliggende egaliserende factor zijn die de overeenkomsten in klachten verklaart. De oplossing ligt misschien in de manier waarop de storende milieutrigger na ontvangst in het lichaam wordt ‘verwerkt’ en naar de hersenen doorreist waar alarm wordt geslagen Fysiologische stressreacties worden in gang gezet om het ‘gevaar’ te keren. Die acties zijn per definitie tot mislukken gedoemd omdat niet het lichaam in nood is, maar het besturingssysteem – de hersenen inclusief het stresssysteem.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: