Boeren weggekocht voor stikstof • Omroep Ongehoord Nederland

boeren-weggekocht-voor-stikstof-•-omroep-ongehoord-nederland

16-11-20 09:52:00,

Nu alles over Corona gaat, is het gemakkelijk te vergeten dat ons land nog een hoop andere problemen kent. Horeca, zzp’ers en vele anderen hebben het zwaar. Boeren gaan op 17 november opnieuw demonstreren. Ze hebben geen last van corona, maar van Carola. Die stelt nu voor om boerenbedrijven uit te kopen via de provincies.

We stevenen af op een verstedelijkt en multi-etnisch Nederland waarin ambtenaren en grote bedrijven de dienst uitmaken, terwijl voor natuur en boeren steeds minder ruimte overblijft.

Op 3 november jl. werd de opkoopregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Als een veehouder wordt uitgekocht, dan wil de overheid heel zeker weten dat hij nooit meer zijn oude leven kan hervatten. De veehouderij zal “niet elders in Nederland een veehouderij […] vestigen of overnemen, ook niet via een deelneming van de veehouder in een vennootschap, samenwerkingsverband of anderszins.” Een soort beroepsverbod. Echt vrijwillig is het niet: de boer zal zonder vergunning immers niet kunnen werken. Onlangs werd in de provincie Friesland al het ambtelijke advies gegeven om een niet-vrijblijvend gebiedsproces te starten.

Heel vrijwillig …

De regeling is bedoeld voor bedrijven die binnen een straal van 10 km van een zogenaamd Natura 2000-gebied zitten. Dit is in veel gevallen juridische ‘natuur’ of wensnatuur. Zo wordt bijvoorbeeld heide op de Veluwe – grond gemaakt door boeren – omgedefinieerd naar natuur. Bomengroei wordt dan als natuurschade gezien. Echter, van nature groeien daar juist bomen, iets wat je alleen met kunstmatige maatregelen kunt stoppen. Hierdoor zijn de stikstofnormen in veel gevallen onhaalbaar. Er zijn ook gebieden die wel echt last hebben van teveel stikstof, maar feiten en definities willen nog wel eens door elkaar lopen.

Hoe die 10 km precies werkt, blijkt niet heel duidelijk uit de tekst. Hierna mijn interpretatie.

De vrijkomende ‘stikstofruimte’ kan grotendeels benut worden voor de bouw van huizen, wegen, luchthavens en dies meer. We kennen veel immigratie, elk jaar een stad als Leeuwarden erbij, dus die ruimte heeft de overheid ook nodig bij dit beleid. De overheid komt nu meer dan 340.000 woningen tekort. Naar buiten toe wordt een en ander gepresenteerd als beleid voor de natuur.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: