Covid, actuele ontwikkeling in Nederland en in Zweden – Ad Broere’s Blog

covid,-actuele-ontwikkeling-in-nederland-en-in-zweden-–-ad-broere’s-blog

16-11-20 03:35:00,

Hieronder worden Nederland en Zweden vergeleken voor de recente periode van 27 oktober tot 10 november 2020 voor wat betreft het aantal positieve PCR tests en het aantal Covid gerelateerde sterfgevallen. De gegevens zijn ontleend aan het RIVM en de Zweedse gezondheidsautoriteit FOHM.

Het relatieve aantal positieve PCR tests ten opzichte van de totale bevolking van de beide landen verschilt niet veel. Wel zijn er in Nederland relatief meer ouderen boven de 70 die positief werden getest. Opvallend is het grote aantal jongeren beneden 60 jaar die in zowel Zweden als Nederland een positieve PCR test hadden.

Er zijn in deze periode geen covid gerelateerde sterfgevallen beneden 40 jaar in Zweden, twee in Nederland. Tussen 40 en 60 stierven 6 mensen in Zweden en 18 in Nederland. Het meest opvallend in deze tabel is echter dat er vijf keer zoveel covid gerelateerde sterfgevallen zijn in Nederland dan in Zweden.

Hoewel het percentage mensen die zijn overleden ten opzichte van de positieve PCR tests in die periode in beide landen laag is (minder dan 1 procent), is het aantal sterfgevallen verhoudingsgewijs dubbel zo groot in Nederland dan in Zweden. De relatieve sterfte is in Nederland eveneens groter dan in Zweden.

De oversterfte grafieken die door het Deense Euromomo wekelijks worden gepresenteerd geven aan dat het aantal covidgerelateerde sterfgevallen in Zweden niet heeft geleid tot een hogere sterfte dan volgens het normale patroon werd verwacht in de weken 44 en 45 (waarin de gerapporteerde gegevens vallen). In Nederland daarentegen is er wel sprake van een hogere sterfte dan die welke volgens het normale patroon werd verwacht. Deze oversterfte is zelfs hoger dan uitsluitend te verklaren uit covid gerelateerde sterfgevallen.

Stichting Euromomo, afwijking van het verwachte normale sterftepatroon in NL en SE

Het bovenstaande wijst erop dat het Zweedse beleid momenteel effectiever is dan het Nederlandse. Het gedeeltelijke lockdown beleid heeft Nederland geen gunstiger verloop van de tweede golf opgeleverd dan in Zweden. Vanzelfsprekend nemen ook de Zweden de adviezen van de gezondheidsautoriteit in acht. Er worden echter niet van bovenaf maatregelen opgelegd. Geen mondkappen, restaurants, cafes, scholen, musea, bibliotheken zijn geopend. Het belangrijkst is echter dat het succes van het Zweedse beleid de bevolking zelfvertrouwen heeft gegeven.

Als het grote aantal positieve PCR tests bij jongeren in beide landen wordt vergeleken met het niet tot zeer lage aantal sterfgevallen bij mensen onder de 60 wordt vergeleken,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: