Een alternatief voor het Westerse neoliberalisme | Door Rainer Rupp | KenFM.de

een-alternatief-voor-het-westerse-neoliberalisme-|-door-rainer-rupp-|-kenfm.de

16-11-20 04:20:00,

De opkomst van het Russisch-Chinese partnerschap kan niet langer worden tegengehouden.

Een commentaar van Rainer Rupp.

Er zijn nog meer dan vier weken te gaan tot 14 december 2020, de dag waarop de electoraten van de Amerikaanse staten bijeenkomen voor het kiescollege en de Amerikaanse president voor de komende vier jaar zullen kiezen. Tot die tijd is Joe Biden nog geen president, hoewel de Duitse media en politici al doen alsof dit het geval is. Maar noch de Duitse, noch de Amerikaanse media bepalen wie de Amerikaanse president is.

In het geval dat Biden president zou worden, ontstaat er al een factie onder de adviseurs van Biden op het gebied van het buitenlands beleid die een hardere koers tegen Rusland volgt dan onder Trump, in combinatie met betere betrekkingen met de NAVO en Europa, om de Europeanen te betrekken bij de geïntensiveerde confrontatiepolitiek tegen Moskou.

Ondertussen pleit een andere groep, om redenen van economisch en financieel beleid, voor détente met Beijing, om terug te keren naar het lucratieve bedrijfsmodel van Amerikaanse bedrijven tijdens Biden’s ambtstermijn, namelijk het gebruik van China als een verlengde werkbank van de Amerikaanse economie. Want de Amerikaanse economie heeft sindsdien genoeg tijd gehad om te beseffen dat er voor de honderden miljoenen gedisciplineerde, gretige en nu goed opgeleide Chinese arbeiders in India, Indonesië of Vietnam geen alternatief is voor China. Hetzelfde geldt voor de perfect functionerende infrastructuur van het Rijk in het Midden.

Deze Amerikaanse economische factie, die weer goede zaken wil doen met China, wordt tegengewerkt door de niet minder machtige en politiek invloedrijke factie van het Militair Industrieel Complex (MIK), die de Amerikaanse veiligheid en het buitenlands beleid domineert. Biden was daar in de verkiezingscampagne mee opgescheept, niet alleen met zijn harde opstelling ten opzichte van het Kremlin, maar ook ten opzichte van China. Tijdens het tweede en laatste presidentiële debat op 23 oktober pochte Biden dat Obama en hij al een agressiever standpunt hadden ingenomen over de aanspraken van China op grote delen van de Zuid-Chinese Zee in 2015, vóór Tromp, in verband met de nieuwe „spil naar Azië“-strategie.

Biden zei letterlijk: „Toen ik Xi (de Chinese president) ontmoette en hij nog steeds vicepresident was,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: