Column Karel Nuks – Over verwarde mensen en het slimme virus – CSTV

column-karel-nuks-–-over-verwarde-mensen-en-het-slimme-virus-–-cstv

17-11-20 11:16:00,

OVER VERWARDE MENSEN EN HET SLIMME VIRUS

Enkele weken geleden betitelde de voorzitster van de Tweede Kamer, Arib, mensen die de regeringsstandpunten inzake corona niet wensen na te blaten als verwarde mensen.
Zouden er nog meer verwarde mensen rondlopen behalve de andersdenkende, coronakritische mensen, dacht ik toen? Laten we er wat op een rijtje zetten.

Bestuurlijke incest en arrogantie
Sla de geschiedenisboeken er maar op na, machthebbers slaan de plank, ook in ons land, nogal eens mis.
Dat misslaan begint al bij hun leerstelling dat je elke bestuurder, volksvertegenwoordiger of kandidaat voor een andersoortige politieke post moet halen uit je eigen vijvertje van zich beschikbaar gestellende leden van je politieke partijtje. En ja, het is een prutsvijvertje. Al het politiek-bestuurlijk ‘talent’ wordt immers opgevist uit dat modderpoeltje van slechts hooguit 32.000 kandidaten om alle ruim 12.000 politieke functies te bezetten in ons landje.
Het komt verder niet bij de Haagse kaste op dat hun blik ernstig vertroebeld is door de doctrine van politieke correctheid. Het komt ook niet bij hen op dat een beleidsdossier zou kunnen profiteren van een andere, frisse blik van buiten het ouwe-jongens-krentenbroodcircuit. Sterker nog, zelfs de eigen wetenschappelijke onderzoekskring wordt niet vertrouwd. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum voert objectief, inhoudelijk wetenschappelijk onderzoek uit in opdracht van Den Haag. Het vormt de basis is voor tientallen beleidsdossier die de Tweede Kamer toegezonden krijgt. Politiek en ambtenarij denken dat ze het beter weten dan deze inhoudelijk specialisten. Zij zetten het WODC al ruim 10 jaar onder druk om hun objectieve bevindingen af te vlakken, andere accenten te leggen, onnodig te nuanceren, de ‘juiste’ politiekcorrecte kleur en inhoud te geven. Verborgen politieke agenda’s gaan boven juiste, inhoudelijke en objectiveerbare argumenten.
Alleen deze feiten an sich zijn al een onmiskenbaar teken dat er iets mis met de denkprocessen van de bestuurlijke kaste. Sterker nog, met hun halsstarrig vissen in hun eigen modderpoel van partijleden ontkent men dat er daarbuiten een ongekende massa talent aanwezig is dat onbenut blijft. Talent dat bestuurlijk, inhoudelijk, organisatorisch, financieel wellicht met kop en schouders uitsteekt boven het huidige, incestueuze Haagse clubje. Echter, slechts het lidmaatschap van een politieke partij verheft een persoon tot potentieel kandidaat voor een politieke functie. En niet hun kennis, niet hun kunde, niet hun ervaring of hun resultaten uit het verleden uiteraard.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: