Amerikaans verkiezingsgeschil: een andere afleidingsmanoeuvre | Door Ernst Wolff | KenFM.de

amerikaans-verkiezingsgeschil:-een-andere-afleidingsmanoeuvre-|-door-ernst-wolff-|-kenfm.de

18-11-20 07:24:00,

Een commentaar van Ernst Wolff.

Sinds 3 november woedt er in de VS een hevige strijd om de uitslag van de verkiezingen. Joe Biden claimt het presidentschap vanaf 20 januari voor zichzelf, Donald Trump wil het niet opgeven met betrekking tot verkiezingsfraude.

Alle mainstream media berichten de klok rond over de ontwikkeling, er is nauwelijks een ander onderwerp in de publieke discussie in de VS en niemand lijkt te merken hoe de bevolking weer voor de gek wordt gehouden door de politiek.

In het geschil over de verkiezingsfraude gaan beide partijen er immers onuitgesproken van uit dat het de Amerikaanse kiezers zijn die beslissen over de bezetting van het presidentschap, de Senaat en een derde van het Huis van Afgevaardigden, en zo de richting van het beleid voor de komende vier jaar bepalen.

Maar dit is pure fictie. De Amerikaanse verkiezingen zijn altijd al enorme PR-campagnes geweest die uitsluitend worden beslist door één enkele macht – groot geld. Dit geldt meer dan ooit voor de verkiezingscampagne van dit jaar: met een totaal van 14 miljard dollar heeft het meer geld opgeslokt dan zijn twee voorgangers samen.

Er was echter een speciaal kenmerk van deze verkiezingscampagne. Terwijl de donoren lange tijd de voorkeur gaven aan de zittende president, hebben de laatste twee maanden een verrassende ommezwaai gezien. In september en oktober ontving challenger Biden de grootste financiële steun die een kandidaat ooit in twee maanden heeft ontvangen.

Om de redenen hiervoor te begrijpen, moet men de huidige situatie in de Verenigde Staten onder de loep nemen. In 2020 beleefde het land de ergste economische terugval in zijn geschiedenis, maar heeft het de financiële markten tot op de dag van vandaag overeind gehouden door de grootste geldbedragen ooit te injecteren. Maar aangezien de lockdown enorme fiscale verliezen heeft veroorzaakt en een golf van faillissementen en er binnenkort weer een enorme toename van de werkloosheid wordt verwacht, moet er nu meer geld worden gecreëerd.

Maar dit zal de dollar nog meer devalueren en zijn wereldwijde positie nog verder ondermijnen. Daarom bankiert Washington op digitaal centralebankgeld, waarvoor al een wetgevingsproject loopt. Er is echter één groot probleem: concurrent China dreigt met zijn eigen digitale munt op de dollar vooruit te lopen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: