CLINTEL – Open brief aan KNAW – Climategate Klimaat

clintel-–-open-brief-aan-knaw-–-climategate-klimaat

18-11-20 11:40:00,

KNAW, Trippenhuis rechts.

Van Prof. Dr. Ir. A. J. (Guus) Berkhout
Emeritus-hoogleraar Geofysica
Lid v/h Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
President van CLINTEL
Den Haag, 29 oktober 2020

Aan Prof. Dr. I. (Ineke) Sluiter
President Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29
1011 JV Amsterdam

Beste Ineke,

Dank voor je antwoord op mijn open brief van 11 juni 2020. Ik zie in jouw reactie geen enkele verontrusting over het ontbreken van vrijheid en openheid in de klimaatwetenschappen en dat had ik niet verwacht.

Eigen ervaringen en informatie uit ons internationale wetenschappelijke netwerk laten wel degelijk een ongewenste ontwikkeling zien, die schadelijk is voor de reputatie van de wetenschap. Die ontwikkeling vraagt om bezinning en actie.

Veronderstel dat het klimaatonderzoek weer voornamelijk gedreven zou worden door wetenschappelijke nieuwsgierigheid, dan zou het stellen van kritische vragen over veronderstelde zekerheden weer welkom zijn, dan zouden er ook veel meer disciplines welkom zijn om gezamenlijk die vragen te beantwoorden, dan zouden
we veel meer naar het klimaatverleden van de aarde gaan kijken, dan zouden we ook veel meer gaan investeren in nieuwe meetsystemen, enz., enz.

Wetenschappers worden nu ergens in een consensushok gestopt en er wordt van ze verwacht niet uit dat hok te stappen (‘groupthink’). Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat de enorme complexiteit van de aardse klimaatverandering door de ‘group’ wordt voorgesteld door een simpele één-dimensionale (1D) relatie. Het
gevolg van deze vergaande wetenschappelijke versimpeling is dat de politiek er heilig van overtuigd is geraakt dat ze klimaatverandering kunnen sturen met meer of minder antropogene CO2. Is dat niet verontrustend?

In het onderstaande wil ik informatie met je delen over de toenemende verharding in het wetenschappelijke klimaatdebat en het falende kwaliteitsborgingssysteem om dat in goede banen te leiden. Dat laatste is niet alleen zichtbaar in de klimaatwetenschappen, maar zien we ook in andere wetenschapsgebieden optreden. Aan de hand daarvan kom ik met een tweeledig voorstel.

Het klimaatonderzoek

De grote zorg in de wetenschappelijke kringen van CLINTEL is dat klimaatmodellen nog in een te onvolwassen fase zitten om als betrouwbaar instrument in het klimaatbeleid van de overheid te worden gebruikt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: