Gevaar voor de democratie | Door Gabriele Herb | KenFM.de

gevaar-voor-de-democratie-|-door-gabriele-herb-|-kenfm.de

18-11-20 07:24:00,

Een burger heeft een open brief geschreven aan de leden van de Bondsdag vanwege de wijziging van de wet op de infectiebescherming.

Van Gabriele Herb.
Het „Ontwerp van een derde wet voor de bescherming van de bevolking in geval van een epidemische situatie van nationale betekenis“ heeft veel kritiek opgeleverd van deskundigen. Zij waarschuwen voor een nieuwe „machtigingswet“ die, in naam van de bescherming van de gezondheid, de basisrechten permanent beperkt en de vroegere democratische regels terzijde schuift. Soortgelijke uitspraken zijn tot nu toe nauwelijks gehoord van leden van de Bondsdag van alle partijen. Gabriele Herb heeft daarom de leden van de Duitse Bondsdag per e-mail aangeschreven en om informatie gevraagd. De antwoorden die ze kreeg baren haar meer zorgen dan dat ze zich zorgen maakte over de rekening. Daarom heeft zij een open brief geschreven aan degenen die op 18 november 2020 zullen beslissen over de toekomst van de democratie in dit land.

Dames en heren van het Europees Parlement,

In de afgelopen dagen heb ik de leden van de Bondsdag e-mails gestuurd met het verzoek om tegen het „ontwerp van een derde wet voor de bescherming van de bevolking in geval van een epidemie van nationaal belang“ te stemmen.

Zoals verwacht waren de reacties gevarieerd. Veel parlementariërs benadrukten dat het een bewijs is van een functionerende democratie wanneer een wet die maatregelen bevat die de grondrechten beperken, de hindernis van een parlementair besluit uit de weg moet ruimen om juridisch effectief te zijn.

Dit is een ondubbelzinnige bekentenis dat de zelfbeschikking van onze bondskanselier en onze minister van Volksgezondheid ondemocratisch was – de maatregelen ter beperking van de grondrechten zijn immers in het voorjaar en de zomer van dit jaar niet in het Parlement aangenomen. Ik vraag me af waarom u zich als leden van het Parlement niet tegen deze ondemocratische procedure hebt verzet, waarom u deze stilzwijgend hebt aanvaard.

Uw stilzwijgen maakt dat ik er niet op vertrouw dat u zich tegen de grondrechten zou uitspreken als u deze verder zou beperken – zelfs als u dat „mocht“ doen.

En ik ben er in principe van overtuigd dat de basiswet geen fair weather-wet is die naar believen kan worden gewijzigd – zelfs niet met de instemming van het Parlement.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: