Overheid vervangt ‘onderwijs’ voor ‘bewustwording’ – Interessante Tijden

overheid-vervangt-‘onderwijs’-voor-‘bewustwording’-–-interessante-tijden

18-11-20 10:17:00,

Arie Slob met z’n slab

Via het lager onderwijs leert uw kind geen systematische kennis meer over natuur en biologie. Lesmethodes toetsen op waarde-oordelen over ‘groen’ regeringsbeleid van de Europese Commissie en de 2030 Agenda van de Verenigde Naties haar ‘duurzame ontwikkeling’. CO2- en genderpolitek is de nieuwe leeropdracht ‘Burgerschap’ van het nieuwe curriculum vanaf 2021.

SDG Doelen in Curriculum
In Bussum vond vrijdag 9 oktober het ‘Nationale Onderwijscongres’ plaats, met thema ‘duurzame ontwikkeling’. Alle onderwijsinstellingen van lager onderwijs tot universiteiten conformeren zich aan de 2030 Agenda van de Verenigde Naties, met haar 17 ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ (SDG’s) van CO2-politiek (SDG 13) tot Genderpolitiek (SDG 6).

Het curriculum van lagere scholen wordt met ingang van 2021 aangepast aan de eisen van deze internationalistische agenda. Educatie moet ‘bijdragen aan een duurzame wereld’ zo luidt het congresthema. ‘De talenten’ van leerlingen dienen aan dit regeringsbeleid bij te dragen.

Het Ministerie van OCW (Onderwijs) stelde middels Kamerbrief van 9 september een Curriculumcommissie in onder voorzitterschap van filosoof Roel Kuiper (Christenunie) Met onderwijskundigen moet die commissie het nieuwe Curriculum toetsen, dat vanaf 2018 is opgesteld volgens ‘Grote Opdrachten’.

Genderneutraal = 2030 Agenda

Bijvoorbeeld: Hoe de leerling zijn grote opdracht ‘Burgerschap’ invult conform de eisen van de Verenigde Naties. Het op Curriculum.nu te raadplegen voorontwerp is opgesteld door het Nationaal Expertise-instituut Leerplanontwikkeling (SVO), gefinancierd door OCW.

Onderwijs wordt ‘bewustwording’. Zo moet uw kind leren dat ‘gender’ (SDG 6) een ‘sociaal geslacht’ is, dat ‘op groepsniveau cultuurbepaald’ zou zijn. In het te keuren Curriculum komt op 26 pagina’s het woord ‘diversiteit’ 13 maal voor (SDG 10). De leerling ‘leert zich bewust worden van diversiteit’. Neutrale kennis over biologie is vervangen door een thema ‘Mens en Natuur’.

De leeropdracht is niet langer om de natuur zelf te onderzoeken. Maar om ‘ethisch verantwoorde en duurzame keuzes’ te onderzoeken bij ‘omgang met de leefomgeving’. En ‘welke krachten en machten deze keuzes bemoeilijken’.

Een waaier aan ngo’s dient De Staat
De Nederlandse en Europese overheid financieren nu reeds een waaier aan non gouvernementele organisaties (ngo’s, stichtingen) die haar politiek in het onderwijs verspreiden.

Drie ministeries dragen zorg voor die beïnvloeding, OCW, LNV en EZK. Het Ministerie van LNV financiert het onderwijsprogramma ‘Duurzaam door’ met een coöperatie ‘Leren voor Morgen’.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: