Portugees Hof van Beroep vindt de PCR-tests onbetrouwbaar en heft de quarantaine op.

portugees-hof-van-beroep-vindt-de-pcr-tests-onbetrouwbaar-en-heft-de-quarantaine-op.

18-11-20 12:02:00,

In Portugal is de zaak van de onbetrouwbare PCR-test onder de rechter geweest. Wat u niet op het “nieuws” hoort, is het vonnis van de beroepsrechter: PCR is onbetrouwbaar en heft daarmee de quarantainemaatregelen op.

BRON: https://tkp.at/2020/11/17/portugiesisches-berufungsgericht-haelt-pcr-tests-fuer-unzuverlaessig-und-hebt-quarantaene-auf/

Er bestaat al geruime tijd twijfel over de PCR-tests, die gebaseerd zijn op een publicatie van de Duitse viroloog Christian Drosten en die door de particuliere onderneming WHO zijn doorgedrukt. Vooral het feit dat de resultaten van de test worden gebruikt voor officiële beslissingen van quarantaine tot lockdowns. Deze twijfels zijn nu vastgelegd in een beslissing van een Portugees hof van beroep.

Fundamentele kritiek op de PCR-test door de rechtbank

Het bovenstaande zou voldoende zijn om de gedwongen quarantaine van de vier personen als onwettig te beschouwen. De rechtbank achtte het echter noodzakelijk nog enkele zeer interessante overwegingen met betrekking tot PCR-tests toe te voegen:

“Op basis van de thans beschikbare wetenschappelijke gegevens kan met deze test [de RT-PCR-test] op zich niet zonder meer worden vastgesteld of de positiviteit inderdaad gelijkwaardig is aan een besmetting met het SARS CoV-2-virus, en wel om verschillende redenen, waarvan er twee van primair belang zijn: (1) de betrouwbaarheid van de test hangt af van het aantal gebruikte cycli; (2) de betrouwbaarheid van de test hangt af van de aanwezige virusbelasting

Verwijzend naar Jaafar et al (2020; https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491), concludeerde de rechtbank dat “als een persoon positief wordt getest door PCR wanneer een drempel van 35 cycli of hoger wordt gebruikt (zoals de regel is in de meeste laboratoria in Europa en de Verenigde Staten), de kans dat deze persoon is geïnfecteerd 97% is”. …

De samenvatting van de beslissing van de rechtbank over het beroep van de regionale gezondheidsdienst luidt als volgt:

“Gezien de wetenschappelijke twijfels van de deskundigen, d.w.z. degenen die een rol spelen, over de betrouwbaarheid van de PCR-tests, gezien het gebrek aan informatie over de analytische parameters van de tests en bij gebrek aan een medische diagnose die de aanwezigheid van een infectie of een risico bewijst, kan deze rechtbank nooit vaststellen of C inderdaad drager was van het SARS CoV-2-virus of dat A, B en D aan een hoog risico werden blootgesteld”.

Nog een interessante website,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: