Wat u moet weten over de digitale euro om er bang voor te zijn | Door Norbert Häring | KenFM.de

wat-u-moet-weten-over-de-digitale-euro-om-er-bang-voor-te-zijn-|-door-norbert-haring-|-kenfm.de

18-11-20 07:24:00,

Een standpunt van Norbert Häring.

Bijna geen enkel ander document is mij zo vaak toegestuurd als de recente beraadslagingen van de Europese Centrale Bank (ECB) over een digitale euro. Het is duidelijk dat er een grote behoefte is om te beoordelen of een digitale euro een goede of een slechte zaak zou zijn. Vertegenwoordigers van onder meer de monetaire autoriteiten en links dringen er bij de ECB op aan dit te doen. Ik denk dat dit een ernstige fout is.

Op 2 oktober kondigde de ECB in een persbericht aan dat zij haar werkzaamheden met betrekking tot een digitale euro zou intensiveren. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat er drie mogelijke scenario’s zijn: (i) een sterke daling van het gebruik van contant geld, (ii) de uitgifte van een „mondiaal particulier betaalmiddel dat regelgevingskwesties en risico’s voor de financiële stabiliteit en de consumentenbescherming met zich meebrengt“, en (iii) het wijdverbreide gebruik van een door buitenlandse centrale banken uitgegeven digitale centralebankvaluta.

Met een digitale euro, ook wel bekend als digitaal centralebankgeld of CBDC, zou men, als men dat wilde en mocht, daadwerkelijk iets goeds kunnen doen, namelijk

  • een contante toeslag te creëren die de privacy bijna net zo goed beschermt, maar voor sommige toepassingen praktischer is,
  • burgers en bedrijven een alternatief bieden voor bankgeld dat failliet dreigt te gaan, waardoor de macht van de banken afneemt,
  • te helpen voorkomen dat een particulier bedrijf als Facebook, met zijn eigen wereldwijd geaccepteerde valuta, de euro in het betalingsverkeer verdringen,
  • voorkomen dat China zijn digitale yuan gebruikt om de euro (of de dollar) als transactievaluta te vervangen.

Dit zijn de redenen waarom links en monetaristen digitaal bankgeld promoten.

Aan de andere kant kan het echter ook voor meer verraderlijke doeleinden worden gebruikt, vooral:

  • de afschaffing van contant geld te vergemakkelijken en te versnellen om de financiële controle over de burgers te perfectioneren.
  • Het verdedigen en uitbreiden van de sanctiebevoegdheid van de Amerikaanse regering, waarmee zij haar eigen recht wereldwijd, ook in Europa, in strijd met het internationale recht,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: