Corona Onderzoekscommissie – Deel 17 | Door Jochen Mitschka | KenFM.de

corona-onderzoekscommissie-–-deel-17-|-door-jochen-mitschka-|-kenfm.de

20-11-20 03:44:00,

Belediging van royalty’s of noodzakelijk proces?

Een standpunt van Jochen Mitschka.

We gaan hierbij verder met de verslaggeving van de 9e vergadering van het Corona-comité „De rol van de media“ (1) met deel 3, komen later terug op vergaderingen 7 en 8, wanneer de door YouTube geblokkeerde video’s weer beschikbaar zijn op andere kanalen.

Na de Duitse journalist en psycholoog Patrick Plaga, die momenteel in Zweden woont, sprak Prof. Michael Meyen, die de situatie van de media in de crisis analyseert vanuit een sociologisch en historisch perspectief. Hier is de voortzetting van zijn hoorzitting.

Prof. Dr. Michael Meyen

Dr. Füllmich vroeg vervolgens wat er zou gebeuren als zou worden bevestigd dat de PCR-tests niets over de huidige infecties aan het licht brengen, en als bijvoorbeeld door een rechtbank zou worden vastgesteld dat de cijfers officieel en door de media voor de demonstratie in Berlijn op 1 augustus volledig fout waren.

Prof. Meyen denkt dat Corona alleen maar zou intensiveren wat al 20 jaar wordt waargenomen. De eerste twijfels zouden zijn ontstaan na de berichten over 11 september. Dan zou het informatiebeleid in de reddingsoperatie voor banken in twijfel zijn getrokken, dan zouden de verslagen over Griekenland en Oekraïne, of de verslagen over Oost-Duitsland, in twijfel zijn getrokken.

Als oud-burger van de DDR wist hij hoe de mensen daar dachten en hoe ontevreden ze waren over de berichten.
Het vertrouwen in het instituut van de massamedia zou sowieso geschokt zijn. Men kon nauwelijks zelfkritiek verwachten, zoals het voorbeeld van de 180°-bocht in het geval van de verplichting om maskers te dragen zou laten zien. Zijn studenten hadden geprobeerd een zelfkritiek van de media te vinden aan de hand van het voorbeeld van de NSU-verslaggeving, maar met uitzondering van individuele gevallen was dat niet gelukt. De media zouden gewoon de berichtgeving veranderen, op een andere wagon springen en doen alsof er niets anders was.

Hij is er zeker van dat dit ook zal gelden voor de rapportage in het geval van Corona. De journalisten oriënteren zich aan officiële bronnen, nemen het over en dat is het.

Dr. Füllmich zei echter dat sommige journalisten zo ver uit het raam zijn gegaan dat ze nauwelijks ongedeerd uit de situatie zouden komen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: