Instructies voor Kamerleden

instructies-voor-kamerleden

20-11-20 01:50:00,

Voordat u het nieuwe anti-coronavirus vaccin onder het volk gaat propageren, dient u allereerst alle VVD en D66 Kamerleden te vaccineren en te revaccineren zolang het gewenste resultaat uitblijft. Tot dat moment kunt u ook het beste deze voorstanders van vaccinatie hermetisch isoleren.

Toch zullen uw collega’s niet zonder meer accoord gaan met hetgeen ze de bevolking WEL willen verplichten. U dient goed beslagen ten ijs te komen en daarbij willen we u graag bijstaan.

Allereerst dient u de documenten te verzamelen, die worden genoemd in een vragenlijstje voor degenen die menen over te moeten gaan tot vaccineren van de bevolking, zonder dat u, Kamerleden daarin wordt gekend. Laat staan dat u daar toestemming voor zult geven.

Hier het PDF Document downloaden

Vervolgens….

Is het belangrijk om te weten hoe de productie van een vaccin tot stand komt en met name hoeveel tijd daar mee is gemoeid. Voor uw informatie:

De Formule I race onder de vaccinproducenten

Voorts is wellicht interessant om te weten hoe de PCR test wordt gebruikt. De moleculair Bioloog Peter Borger is beschikbaar voor nadere uitleg:

PCR test moet van de markt

Onderstaand een actielijst die u zult moeten afwerken, om VVD’ers en D66’ers voor te zijn, omdat die ongetwijfeld eisen zullen stellen aan de kwaliteit van het nieuwe vaccin. Daarom kunt u van die Kamerleden onderstaande vragenlijst verwachten, alvorens de vaccins kunnen worden toegediend. Ons advies is om deze volledig te beantwoorden, de ravage van schadeclaims is niet te overzien, als u uw werk niet naar behoren heeft gedaan.

Vragen van VVD- en D66 Kamerleden:

Als u deze niet onbelangrijke hobbels heeft genomen, kunt u de rest van de bevolking ingevolge van de Wet Gelijke Behandeling en Grondwetsartikel 1, op dezelfde manier benaderen en om toestemming vragen.

Maakt u zich niet ongerust, de volksgezondheid is ABSOLUUT niet in het geding:

Er is geen oversterfte in 2020

Rest ons nog één vraagje.

Wij hebben begrepen dat het vaccin na productie moet worden bewaard op een temperatuur van MINUS 70 graden Celsius. Deze vraag is nog niet in de instructielijst opgenomen, maar kunt u uiteraard wel verwachten.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: