Waarom gaan de lammetjes in stilte naar de slacht? | Door Christian Kreiß | KenFM.de

waarom-gaan-de-lammetjes-in-stilte-naar-de-slacht?-|-door-christian-kreis-|-kenfm.de

20-11-20 03:44:00,

Een standpunt van Christian Kreiß.

De bezettingsgraad van bedden op de intensive care in Duitsland is sinds begin augustus zeer constant en bedraagt ongeveer 75 procent. Het quotum van vrije bedden is bijna onafgebroken op 25 procent. Als de noodreserve van gratis bedden op de intensive care wordt meegerekend, ligt het aandeel van de gratis beschikbare bedden op de intensive care al maandenlang tussen de 45 en 50 procent, d.w.z. dat bijna elk tweede bed vrij is.1 De vrije capaciteiten zijn zeer groot en er zijn al maanden geen tekenen van een algemeen tekort in de Duitse klinieken of van het gevaar van onvoldoende behandelingsmogelijkheden.

Toch werd de tweede lockdown eind oktober in Duitsland afgekondigd. De eerste lockdown bracht ons al een recessie van de eeuw. Nu hebben we opnieuw te maken met massale onderbezetting, miljoenen werkloze kunstenaars en culturele werkers, gedwongen sluitingen van restaurants en hotels, reisverboden en verplichte maskers, zelfs voor basisschoolkinderen op hun werkplek, hoewel kleine kinderen niet noemenswaardig geïnfecteerd zijn en niets bijdragen aan het infectieproces.2 Verplichte maskers voor basisschoolkinderen leveren geen enkel voordeel op, maar wel enorme schade voor onze jongste schoolkinderen.

Waarom zijn er zo weinig protesten tegen deze paradox? Waarom is er zo weinig discussie over de zin van de maatregelen? Waarom wordt er zo weinig gezond verstand gebruikt? Waarom slikt de overgrote meerderheid van de mensen in ons land alles? Waarom houden bijna alle lammeren zich stil? Hoe kan dit? Er zijn twee belangrijke redenen.

Ten eerste geven de meeste mainstream media en politici een systematisch eenzijdig, manipulatief verslag van de situatie, waardoor angst ontstaat en de politieke maatregelen worden gepresenteerd als zonder alternatief.3 De eenzijdige, manipulatieve verslagen reiken tot diep in de wetenschap.4 De overgrote meerderheid van de burgers* is verstoken van centrale gegevens en daarom geloven de meeste mensen in de officiële versie. Degenen die ertegen pleiten worden in diskrediet gebracht of zelfs gedenigreerd. Tegengestelde meningen worden verwijderd van YouTube. In het volgende zal dit echter niet verder worden besproken.

Aan de andere kant wordt een economisch kalmerend beleid, een geruststellend beleid gevoerd op een historisch ongekende schaal. In 2020 en 2021 zal de Duitse regering in totaal bijna 1.500 miljard euro aan sedatiegeld uitgeven,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: