Wetenschappelijk Platform EMF Nederland publiceert boek ‘Straling van alle kanten bekeken’ – StralingsBewust.info

wetenschappelijk-platform-emf-nederland-publiceert-boek-‘straling-van-alle-kanten-bekeken’-–-stralingsbewust.info

21-11-20 09:29:00,

Vandaag heeft het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland een informatief boek gepubliceerd:

STRALING VAN ALLE KANTEN BEKEKEN

In dit boek delen meer dan 30 wetenschappers en deskundigen van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN) hun voortschrijdende inzichten over straling. Hoewel dit boek bedoeld is voor alle geïnteresseerden, is het ook vooral geschreven om politici en beleidsmakers inzicht te geven in de manier waarop kunstmatige straling wel degelijk een impact heeft op mensen, dieren en planten. Dit boek kan dus ook mooi benut worden om met gemeenteraadsleden en politieke partijen over in gesprek te gaan!

Onderstaand kun je hun volledige persbericht lezen.

Persbericht WPEN

De stuurgroep van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland wil uw aandacht vragen voor de publicatie van het boek:

STRALING VAN ALLE KANTEN BEKEKEN

Twee van onze leden van het eerste uur, Henk Kieft en Sander Funneman, hebben in de afgelopen 4 maanden intensief gewerkt om een bundel samen te stellen waarin zo’n 30 wetenschappers en deskundigen uit het netwerk aan het woord komen.

Het is verschenen als e-book en in paperback en biedt een actuele en breed georiënteerde verzameling onderbouwde invalshoeken over de impact van straling op al het leven. Alle auteurs hebben de consequenties van toenemende straling in de leefomgeving belicht vanuit hun eigen achtergrond: biologisch, natuurkundig, medisch, technisch, psychologisch, ervaringsdeskundig, et cetera. Het boek:

  • geeft beleidssuggesties voor zowel landelijke als lokale politiek
  • biedt aanknopingspunten voor de overbrugging van de 5G-controverse
  • geeft suggesties om beleid te verbinden aan de noodzaak tot persoonlijke bescherming
  • brengt recente theoretische inzichten samen met de actuele praktijk

De bundel is bedoeld als vraagbaak en onafhankelijke gids in het doolhof van 5G-controverse, voor bijvoorbeeld geïnteresseerde burgers, politici, bestuurders en beleidsmakers van politieke partijen in de Tweede Kamer en Gemeenteraden.

Deze flyer kunt u gebruiken om de publicatie desgewenst in uw eigen netwerk onder de aandacht te brengen.

De stuurgroep van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland

Mede namens alle auteurs: prof. dr. Dick K.F. Meijer, ir. Henk Kieft, drs. Jos Timmer, ir. Dolf Zantinge, Sander Funneman, dr. Hugo Schooneveld, Hans Bakker,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: