De transparantie gemeente Hoeksche Waard Oorzaak is energietransitie

de-transparantie-gemeente-hoeksche-waard-oorzaak-is-energietransitie

23-11-20 03:29:00,

Foto vvvhoekschewaard.

De komende jaren gaat het landschap van de Hoekse Waard drastisch veranderen. Oorzaak is de energietransitie. Gemeenten in Nederland hebben van het Rijk daarvoor de opdracht gekregen om locaties aan te wijzen voor grootschalige windparken en zonnevelden. Dit gebeurt door het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES).In de RES staan de plannen voor het opwekken van ‘duurzame’ elektriciteit en in de Regionale Structuur Warmte (RSW) wordt de toekomst van een aardgasvrij Hoeksche Waard beschreven.Dit zijn ingrijpende plannen, die ons mooie Hoeksche Waardse landschap gaan veranderen, onze persoonlijke woonsfeer gaat raken – in de vorm van “van het gas af” en onze gezondheid-  en ons veel geld gaan kosten. Daarom is het nodig dat hier kritisch naar gekeken wordt.In juni is daarom gebruik gemaakt van de Wet openbaarheid van bestuur door een brief naar de gemeente Hoekse Waard te sturen met  het verzoek om diverse vragen over deze RES en de RSW en wat dit gaat betekenen voor de inwoners van de Hoekse Waard, te beantwoorden. Dit was in eerste instantie op persoonlijke titel, later is hier Hoeksche Waards Behoud uit ontstaan.

Uitgangspunt van de Wob is dat de informatie over bestuurlijke aangelegenheden openbaar is of naar aanleiding van vragen openbaar gemaakt wordt.

Hoeksche Waards Behoud  heeft in het Wob-verzoek 40 vragen aan de gemeente gesteld. De vragen zijn gebaseerd op de informatie die gevonden is in de RES en RSW. Tot onze verbazing is het antwoord op 31 vragen “Wij hebben geen documenten”. Verbazing omdat de plannen heel ingrijpend zijn, maar er kennelijk op belangrijke punten geen documenten aan ten grondslag liggen.

Een paar voorbeelden waarvan geen onderbouwing aanwezig is:

De plannen in de RES en de RSW moeten draagvlak hebben bij de inwoners van de Hoekse Waard. Daarom is het van belang om te weten hoeveel bezoekers er waren op de bijeenkomsten van de RES. In eerste instantie het standaard antwoord “Wij hebben geen documenten, in tweede instantie, de presentielijst is weggegooid (van de 2e meedenkbijeenkomst). De 3e bijeenkomst is niet doorgegaan. Het draagvlak voor de plannen is daardoor niet te controleren. Waren er voldoende inwoners aanwezig en weerspiegelen zij een goede vertegenwoordiging van de inwoners van de Hoekse Waard, zijn zij representatief zodat er sprake is van een breed draagvlak voor deze ingrijpende plannen?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: