De “Grote Reset” en de utopie van het transhumanisme Klaus Schwab

de-“grote-reset”-en-de-utopie-van-het-transhumanisme-klaus-schwab

29-11-20 01:30:00,

Shutterstock.

Auteur Edgar L. Gärtner (Duitsland).

Wat wordt bedoeld met “Great Reset”, hoeft hier niet te worden uitgelegd. Het is een poging om de westerse geïndustrialiseerde landen om te vormen naar Chinees model. Dit is geen complottheorie. De ingenieur en econoom, Klaus Schwab, oprichter en geestelijk vader van de jaarlijkse bijeenkomst van miljardairs en beroemdheden “World Economic Forum (WEF)” in Davos, heeft openlijk gepresenteerd in boeken, artikelen en videofilms wat hij en zijn geestverwanten voor ogen hebben. Hij zou graag, zoals hij uitlegt in zijn boek getiteld “Covid-19: The Great Upheaval“, geschreven samen met Thierry Malleret, het klimaat van angst gecreëerd tijdens de Covid-epidemie (eigenlijk endemisch) gebruiken om de doelstellingen van “duurzaamheid”, “gelijkheid” en “eerlijkheid” wereldwijd te implementeren. Onder meer om de noodzakelijke politieke eensgezindheid te bereiken dienen de pompeuze ontmoetingen in Davos.

Volgens Klaus Schwab en zijn co-auteur Thierry Malleret staat de wereld voor een fundamentele omwenteling die alleen kan worden vergeleken met de incarnatie van Jezus Christus. Er is een wereld “voor Corona” (BC) en een wereld “na Corona” (AC) met een “nieuw normaal”. Die wordt onder andere gekenmerkt door een groeiende onderlinge afhankelijkheid van alle aardbewoners via het internet der dingen en de verrassende snelheid van de exponentiële virusverspreiding in ‘hotspots‘ en, daarmee samenhangend, de complexe verstrengeling van sociale risico’s, maar ook de gedeeltelijke vermindering van globalisering door het verkorten van toeleveringsketens de toenemende ontkoppeling tussen de VS en China, de versnelling van automatisering, de toegenomen bewaking en controle (in de zin van controle op afstand) van mensen, de toenemende aantrekkelijkheid van de verzorgingsstaat en de groeiende angst voor ongecontroleerde immigratie. Dit schept de mogelijkheid om de hele wereldeconomie “af te stemmen op de behoeften van onze wereldwijde gemeenschappelijke goederen”.

Hier zien de auteurs zichzelf in de rol van “verlichten”, die mensen de weg wijzen naar een nieuwe wereldorde van duurzame rechtvaardigheid. Hoewel er geen bewijs is dat Covid-19 al met al gevaarlijker is dan een matig ernstige griepepidemie, zijn de auteurs van mening dat er geen alternatief is voor de tijdelijke stillegging van de economie (lockdown) en gaan ze ervan uit dat de wereld nog 24 maanden met het SARS-CoV2-virus zal hebben te kampen waarbij veel bedrijven over de kop zullen gaan.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: