Corona en de strijd om competenties – Wakker Mens

corona-en-de-strijd-om-competenties-–-wakker-mens

11-12-20 07:59:00,

Een vertaling uit de nieuwsbrief
van 8 april 2020 van Thomas Heck

 

Wat Greta Thunberg niet is gelukt (“I want to panic you!”), was voor het Corona-Virus geen probleem: de wereld in paniek, angst en horror te brengen.

blankOnvoorstelbare dingen zijn er gebeurd: grote delen van de wereldbevolking zijn onderworpen aan uitgangsbeperkingen en de wereldeconomie is grotendeels tot stilstand gekomen. Ondertussen zijn er echter ook twijfels ontstaan over de geloofwaardigheid van de officiële informatie en wordt er zelfs afgevraagd of deze zogenaamde pandemie en de gevolgen daarvan wellicht geheel andere interesses dienen. Dit mag zeker niet a priori worden afgewezen en ook niet de vraag of het virus echt zo gevaarlijk is als wordt beweerd.

Toen in 2008/2009 ons financiële systeem op de rand van de afgrond stond, konden velen zich niet voorstellen dat de maatregelen die op dat moment werden genomen, dit schuldgebaseerde systeem nog jarenlang overeind zou kunnen houden. Het lukte – met als prijs – nóg veel hogere schulden. Nu is de situatie nog veel problematischer geworden, wat zelfs van “officiële” zijde wordt toegegeven. De stemmen nemen toe, die nu de reeds twaalf jaar verwachte ineenstorting op ons zien afkomen.

Ook dit kan niet zomaar worden genegeerd, aangezien de getroffen maatregelen, die in hun omvang haar weerga niet kent en waarschijnlijk door nog meer maatregelen zullen worden gevolgd, met name op financieel en economisch vlak.

Zullen de gevolgen van deze maatregelen ook ongekend zijn?

Door de onbeheersbare complexiteit van de samenhangen tussen de financiële en economische realiteit lijken concrete voorspellingen nauwelijks mogelijk. Het is echter moeilijk voor te stellen dat dit keer ook alles weer “goed” zal gaan. Slechts één ding is zeker: een eeuwige schuldengroei is gewoon niet mogelijk. En dus lijkt de vraag gerechtvaardigd, of de huidige situatie kan worden gebruikt om nu tot een grote “schoonmaak” te komen, men spreekt ook wel om een” Reset” door te voeren. Natuurlijk ligt het niet aan het systeem, maar is het de schuld van een virus! Wellicht worden er ook nog verdergaande intenties nagestreefd.

Voor mij persoonlijk lijkt een groot deel van de “alternatieve” informatiestroom overtuigender, logischer en sterker wetenschappelijk onderbouwd te zijn dan wat via de “officiële” media wordt overgebracht. Nogmaals: oordeel zelf.

Op collectieve oordelen komt het vandaag de dag niet meer aan,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: