Straling op de werkplek. Help! wat kan ik doen?

straling-op-de-werkplek.-help!-wat-kan-ik-doen?

14-12-20 03:42:00,

De werkplek in de 21ste eeuw is ingericht met veel draadloze apparatuur. Kantoren, scholen en winkels met wifi, smartphones, iPads, tablets, draadloze printers, digibord, slimme verlichting en elektronica. De vele draadloze apparaten maken de stralingsbelasting hoog door de onzichtbare, reukloze en niet te horen elektromagnetische velden en steeds meer werknemers krijgen klachten en melden zich ziek. Een juiste Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kan duidelijk maken of een werkplek wel veilig en gezond is.

Wat zijn elektromagnetische velden?
Elektrische velden ontstaan door een elektrische lading of door veranderende magnetische velden. Magnetische velden ontstaan door een bewegende lading of door veranderende elektrische velden. Als de elektrische en magnetische velden aan elkaar gekoppeld zijn, spreken we van ‘elektromagnetische velden’.

Welke bronnen veroorzaken elektromagnetische velden?
Elektromagnetische velden komen van nature op aarde voor, onder andere door stromingen in het binnenste van de planeet en door bliksemontladingen (de natuurlijke elektromagnetische velden). Elektromagnetische velden kunnen ook kunstmatig worden opgewekt door activiteiten van mensen (de kunstmatige of technische elektromagnetische velden). Er zijn twee soorten kunstmatige bronnen van elektromagnetische velden en die kunnen verschillende effecten op het lichaam hebben. In de eerste plaats kunnen de velden ontstaan als bijproduct van de opwekking, het transport of het gebruik van elektriciteit (laagfrequent). Voorbeelden daarvan zijn hoogspanningslijnen, elektromotoren en las- apparatuur. In de tweede plaats kunnen elektromagnetische velden bewust worden opgewekt om materialen op te warmen of om draadloos informatie te verzenden. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de inductie-kookplaat en alle zendinstallaties voor mobiele telecommunicatie (2G,3G,4G en 5G).

Ziekmakend
De kunstmatige elektromagnetische velden (straling) van alle draadloze apparaten kunnen iemand ziek maken. Vooral op je werkplek en/of school kunnen mensen klachten ontwikkelen die gerelateerd zijn aan stralingsklachten. Thuis is er de mogelijkheid om de elektromagnetische velden te elimineren:  https://stralingsleed.nl/blog/tips-om-de-elektromagnetische-velden-straling-thuis-te-verminderen/. Beginnende klachten die kunnen duiden op elektrogevoeligheid zijn:
-last van de ogen hebben achter het beeldscherm;
-hoofdpijn;
-jeuk;
-buikpijn, diarree;
-pijn in het schoudergebied, armen, polsen en handen;
-chronische vermoeidheid;
-hartritmestoornissen of hartkloppingen;
-spierspanning en krampen;
-tinnitus;
-‘s nachts niet kunnen slapen;
-depressief zijn en de diagnose burn-out krijgen.

Wat te doen
Wanneer het vermoeden er is dat de oorzaak de elektromagnetische velden zijn van alle draadloze apparatuur,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: