Vrijheid en motieven voor maatregelen onder dwang | Mieke Mosmuller

vrijheid-en-motieven-voor-maatregelen-onder-dwang-|-mieke-mosmuller

14-12-20 03:33:00,

door

Mieke Mosmuller

14-12-2020

0 commentaren
Print!

Als we als mensen het motief voor de vrijheidsbeperking kennen en ook hoe dit motief in verhouding staat tot de manier waarop onze vrijheid met maatregelen wordt beperkt, dan kunnen we de maatregelen accepteren en opvolgen en voelt de vrijheidsbeperking niet als maatregel onder dwang. In de loop van deze crisis zien we steeds dat de motieven niet altijd kloppen met de doelen waarvoor de maatregel zou moeten dienen – men denke aan de plicht tot het dragen van wetenschappelijk bewezen niet werkende mondkapjes. Nu worden we in de kersttijd voor een nieuwe nog zwaardere uitdaging gesteld. Maar wat is het motief van deze vergaande vrijheidsbeperkende coronamaatregelen?Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Ja er wordt veel over vrijheid gesproken en ik ben van mening dat de meest eenvoudige fase van de vrijheid voor ons mensen is, dat je je handelingen doorschouwt. Dat je weet waarom je het doet, dat je je motieven kunt begrijpen. En wanneer je iets moet, dan is het een kenmerk van de moderne mens dat hij wil weten ‘hoezo, waarom?’ Dat dan wanneer dat ‘hoezo’ en ‘waarom’ geklonken heeft, dat je dat dan ook begrijpt. En ik vind dat dat het grote probleem is met de crisis waarin we ons nu bevinden, dat er een tendens beleefbaar wordt dat je moet doen wat er gezegd wordt zonder dat je nog kunt begrijpen waarom. En dat is wat ik dan de vorige keer heb geprobeerd met een paar voorbeelden te laten zien, dat er zoveel ongerijmdheden zijn dat je met je denken dat eigenlijk niet kunt volgen, niet kunt plaatsen en het is dan toch ook heel begrijpelijk dat er mensen zijn, die juist omdat het onbegrijpelijk is gaan zoeken naar verklaringen die niet zo direct voor de hand liggen maar die wel denkbaar zijn. En dat waardoor je dan wel zou begrijpen wat er van je verlangd wordt. Dat wil je als mens, je voelt je een slaaf als je moet doen wat er gezegd wordt zonder dat je begrijpt waarom. Als ik het voorbeeld neem van de mondkapjes, ik wil best een mondkapje dragen als ik begrijp waarom. Maar niet omdat eenvoudigweg wordt afgekondigd, nadat er daarvoor is verkondigd dat de zin van het dragen van een mondkapje bij het voorkomen of het overdragen van een virusinfectie eigenlijk helemaal niet bewezen is.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: