Het ‘narratief’: verhalen, belangen en selectie van passende feiten – Transitieweb

het-‘narratief’:-verhalen,-belangen-en-selectie-van-passende-feiten-–-transitieweb

15-12-20 11:59:00, De kracht van het narratiefSprookjes. Afbeelding door Comfreak overgenomen van Pixabay

In deze longread een blik op het narratief, selectie van feiten die passen in het gewenste narratief door “nieuws”-organisaties en hoe wordt omgegaan met feiten die niet passen in het narratief. We hopen je met dit bericht meer inzicht te geven in de handelswijze van de regering, zodat je de acties en verhalen juist kunt plaatsen en goed op waarde kunt beoordelen.

Het bioveiligheid narratief

We worden dagelijks in de media, in persconferenties en door elkaar aangesproken over het virus-verhaal. Dat is uiteraard letterlijk een verhaal. Er is een nieuwe griep, dus moeten we allemaal onze vrijheid opgeven. “We moeten het samen doen”, “als we ons goed gedragen dan mogen we misschien over twee weken weer…”, “het is tot het vaccin, dan komt de vrijheid weer terug.”

Na negen maanden volksgezondheidsbeleid in Nederland is er niets veranderd in het “nieuwe normaal”-beleid. Het schemert ondertussen ook door dat ook mét het vaccin de 1.5 meter afgedwongen afstand en de niet-werkende mondkapjesplicht niet stoppen. De komende maanden verandert er ook niets fundamenteels in de aanpak. Beetje opschalen, beetje afschalen – en herhaal. Winkels en restaurants sluiten, dan weer even openen en daarna weer sluiten. Kerst en Oud en Nieuw verbieden, of toch niet, of toch wel. De bevolking toespreken en behandelen als kleine kinderen? De nieuwe normaal.

Angst en isolatie, het burgertje pesten gaat immer door. Met verbeteren van gezondheid heeft het uiteraard niets van doen. Rutte noemt het vanaf dag één niet voor niets: de nieuwe normaal. We dienen deze gang van zaken te accepteren als normaal, hij zegt het letterlijk. Ondertussen is de vrijheid, mensenrechten en democratische inspraak in Nederland fundamenteel herzien, namelijk grotendeels verdwenen.

De overheid en de grote media blijven volharden in hun verhaal – hun narratief – over ‘besmettingen’, 1.5 meter samenscholingsverboden en virus-blokkerende mondkapjes.

Een narratief is een samenhangend verhaal om bepaalde (politieke) ideeën overtuigend te presenteren. Het Latijnse werkwoord narrare betekent ‘vertellen’. Als zelfstandig naamwoord betekent narratief ‘verhaal’. Het is in eerste instantie een term uit de letterkunde. Maar het kan, bijvoorbeeld in de sociologie, ook een zingevingsverhaal zijn: een verhaal dat de normen, waarden en overtuigingen van een groep,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: